Олег Рачук розповів про нюанси працевлаштування іноземців

Олег Рачук, директор OLEH RACHUK LAW FIRM, виступив у Legal High School з лекцією «Особливості роботи іноземних представництв в Україні. Працевлаштування іноземців». За статистикою, у 2017 році в Україні працювало 9,8 тис. іноземців, найбільше було представників Туреччини та РФ.

Коментуючи порядок оформлення працевлаштування іноземців в Україні, лектор зазначив, що зараз це питання врегульовується безпосередньо Законом України «Про зайнятість населення» № 5067-VI. Специфічною особливістю іноземців, які працюють у представництвах, є те, що вони не повинні отримувати дозвіл на працевлаштування — вони працюють на підставі спеціальних службових карток, оформлення яких не потребує такої кількості формальностей, як отримання відповідного дозволу. У той же час, за словами доповідача, є негласні обмеження максимальної кількості працюючих іноземців.

Пан Рачук детально зупинився на порядку отримання дозволу на працевлаштування іноземців, необхідних документах і термінах, а також діях, які необхідно здійснити після отримання дозволу на використання праці іноземця. Так, згідно з частиною 1 статті 422 Закону № 5067-VI, для отримання дозволу роботодавець подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, такі документи:

1) заяву за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій використовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;

2) копії сторінок паспорта іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом із перекладом українською мовою, засвідченим у встановленому порядку;

3) кольорова фотографія іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 см;

4) копія проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, засвідчена роботодавцем.

Лектор відзначив, що роботодавець зобов’язаний після отримання дозволу на застосування праці іноземця не пізніше ніж через 90 календарних днів з дати дозволу укласти з іноземцем або особою без громадянства трудовий договір (контракт), а не пізніше ніж за 10 календарних днів з дати укладення трудового договору (контракту) подати його копію, засвідчену роботодавцем, до територіального органу. А говорячи про ситуацію, коли іноземець без поважних причин не приступив до роботи в передбачений трудовим договором (контрактом) строк, роботодавець повинен протягом п’яти робочих днів письмово повідомити про це територіальний орган або підрозділ ДМС за місцем видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземця чи особи без громадянства, а також повідомити в письмовій формі територіальний орган, яким видано дозвіл, про припинення трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства протягом трьох робочих днів з дати його припинення.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик