Олександр Бірюков розповів, які функції держава може делегувати саморегулівній організації арбітражних керуючих

Перед слухачами Legal High School виступив Олександр Бірюков, д.ю.н., науковий радник Юридичної групи LCF. Тема його лекції: «Порядок створення саморегулівної організації арбітражних керуючих та функціонування інших органів арбітражного самоврядування. Вирішення спорів».

Під час лекції було названо деякі парадокси вітчизняного регулювання. Як зазначив лектор, арбітражні керуючі несуть, у тому числі, дисциплінарну відповідальність. У науці прийняте твердження, що вона застосовується за порушення правил організації (наприклад, правил внутрішнього трудового розпорядку). Прикладом реакції на порушення є догана. Однак за неналежне виконання обов’язків арбітражних керуючих карає Дисциплінарна комісія арбітражних керуючих при Міністерстві юстиції України. На думку вченого, слово «дисциплінарна» використовується некоректно. Вона повинна називатися, наприклад, «комісією з питань ліцензування». Арбітражні керуючі мають нести дисциплінарну відповідальність за порушення правил, встановлених професійною організацією.

У цілому подібні заходи впливу необхідні для поступового підвищення якості послуг. Це мета і держави, і недержавних структур.

На думку лектора, держава може передати саморегулівній організації (СРО) функції із сертифікації. «Це природно передати ці питання професіоналам», — додав він.

Також Олександр Бірюков звернув увагу на унікальність професії арбітражного керуючого. По суті, він є помічником судді.

Лектор зазначив, що далеко не в усіх країнах з розвиненою ринковою економікою є спеціалізовані саморегулівні організації. Наприклад, у Бельгії адвокати можуть виконувати функції арбітражних керуючих. «Міжнародних стандартів саморегулювання арбітражних керуючих немає», — відзначив він. Світовий Банк тільки пропонує певні моделі. За прикладом адвокатів у США, їм потрібно постійно підвищувати кваліфікацію, заробляючи бали за відвідування заходів тощо.

У цілому пан Бірюков оптимістично дивиться на розвиток професії в нашій країні, у тому числі із-за прийняття Кодексу України з процедур банкрутства. Чіткіше можна врегулювати статус певних структур професіоналів і взаємини з державою. Але це рамковий документ (закон) і він дозволяє за допомогою підзаконних актів і внутрішніх правил об’єднання професіоналів врегулювати безліч питань.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик