Олександра Сасіна (Павленко) розповіла про те, як отримати належне забезпечення доказів у розрізі господарського процесу

Керуючий партнер Pavlenko Legal Group Олександра Сасіна (Павленко) розповіла про те, як отримати належне забезпечення доказів у розрізі господарського процесу. За словами доповідача, перш ніж йти до суду сторони оцінюють законодавчу базу. Часто на практиці вони стикаються з відмовою в забезпеченні доказів.

Пані Сасіна розповіла, що кожна сторона має довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Також спікер роз’яснила слухачам, що є доказом у господарському процесі.

Так, докази — це будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність оспорюваних обставин.

Фактичні дані встановлюються такими переконливими засобами: письмовими, речовими, електронними, висновками експертів та показаннями свідків.

Лектор додала, що докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Суд не збирає доказів за власною ініціативою, оскільки, за словами пані Сасіної, є арбітром. «У цьому випадку сторона одразу відчуває свою відповідальність», — додала спікер.

Але є і винятки: у разі сумнівів у сумлінності здійснення учасниками справи їхніх процесуальних прав, а також якщо суд має сумніви стосовно виконання зобов’язань щодо доказів.

Спікер зазначила, що в господарському процесі суд керується такими принципами: приналежність доказів, допустимість, достовірність та достатність.

За словами лектора, витребування доказів може здійснюватися в таких випадках: подання клопотання про витребування після (або в момент) подачі позову, а також як забезпечення доказів до моменту подачі позову.

Якщо неможливо подати суду докази самостійно, сторона (учасник) має право подати клопотання про витребування доказів судом.

Як зазначила спікер, порушення строку надання клопотання тягне за собою залишення клопотання без задоволення, якщо сторона не наведе поважні причини неподання такої заяви у встановлені строки.

Зараз в ГПК України чітко прописана структура клопотання про витребування доказів, зокрема: вид доказів, які потрібно витребувати; обставини, які підтвердять ці докази; підстави, з яких випливає, що цей доказ знаходиться у конкретної особи, тощо.

Наслідки ненадання витребуваних доказів без поважних причин або без повідомлення таких причин:

— суд може визнати обставину, для з’ясування якої витребовувався доказ;

— відмовити в його визнанні;

— розглянути справу за наявними доказами.

Спікер також розповіла про підстави забезпечення доказів. За словами пані Сасіної, суд повинен забезпечити адвокатів доказами, якщо допускає, що засоби доказування можуть бути втрачені, або збір і подача яких може стати неможливою або ускладненою.

Як зазначила спікер, забезпечити докази можна шляхом допиту свідків, призначення експертизи, витребування або огляду доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборони вчиняти певні дії щодо доказів, а також зобов’язання здійснити певні дії щодо доказів.

Доповідач порадила не забувати про структуру заяви про забезпечення доказів, бо недотримання хоча б одного з перерахованих може стати причиною відмови в прийнятті судом такої заяви.

За результатами розгляду заяви про забезпечення доказів суд виносить ухвалу про задоволення або відмову в задоволенні заяви.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик