Олексій Рєзніков: «Претензію потрібно розглядати як запрошення до переговорів!»

Слухачі Lеgal High School сьогодні дізнаються про нюанси досудового врегулювання спорів від провідних експертів-юристів. Про претензійний порядок вирішення господарських спорів та комунікацію з контрагентом розповів партнер Asters Олексій Рєзніков.

«Претензію потрібно розглядати як запрошення до переговорів», — зазначив спікер, говорячи про те, що будь-який конфлікт при бажанні можна і потрібно врегулювати за допомогою правильної комунікації і мистецтва переговорів. Це дасть змогу заощадити час, гроші і, що найважливіше, емоції. Як зазначалося, шляхом альтернативного вирішення спорів йде вся прогресивна західна юридична практика. Так, починаючи з 80-х років минулого сторіччя, понад 4000 компаній США приєдналися до спільної заяви про застосування альтернативних способів вирішення спорів (ADR). Дослідження Fortune 1000 компаній США показало: зараз альтернативні способи вирішення спорів у Сполучених Штатах використовують 97% фірм.

Переговори, на переконання Олексія Рєзнікова, це комунікація між сторонами для досягнення своїх цілей, при цьому кожна сторона має рівні можливості в контролі за ситуацією та ухваленням рішення. Це найважливіший інструмент врегулювання різниці позицій сприйняття, причому не тільки між компаніями, але й усередині них. Переговори, як зазначалося, це інтерактивний процес між двома або більше сторонами в пошуку розуміння в одному або декількох питаннях, взаємних інтересів або в конфлікті, де залучені сторони шукають або напрацьовують взаємоприйнятне рішення, яке буде визнане всіма залученими сторонами. Спікер виокремив два види переговорів — позиційні і принципові, розповідаючи про їхні характерні особливості. Наприклад, у позиційних переговорах учасники прагнуть лише до максимально повного задоволення власних цілей, незважаючи на те, чи будуть задоволені їхні опоненти, тоді як у принципових переговорах учасники спільно аналізують проблему і шукають варіанти її розв’язання, демонструючи, що вони партнери, а не супротивники.

«Відокремлюйте людей від проблем, інтереси від вимог, інтереси від емоцій, минуле від майбутнього, результат від процесу», — радить лектор, «виводячи» ідеальну формулу ключових складових ефективної комунікації з контрагентом і на прикладах конкретних кейсів розповідаючи, як вона працює на практиці.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик