Олена Кібенко: «У питаннях компенсації витрат на правову допомогу діє принцип змагальності та диспозитивності»

У рамках Спецкурсу для приватнопрактикуючих адвокатів про ключові новели законодавства розповіла Олена Кібенко, суддя Великої Палати Верховного Суду. Тема її доповіді — зміни позиції Верховного Суду на правову допомогу: коли суд може зменшити заявлену суму? Лектор зазначає, що, на жаль, судова практика з цих питань усе ще не є повністю усталеною. Суддя рекомендує ознайомитися з Дайджестом судової практики у спорах щодо стягнення витрат на правову допомогу. Дайджест можна знайти в розділі, присвяченому роботі Верховного Суду на онлайн-ресурсі «Судова влада».

У питаннях компенсації витрат на правову допомогу діє принцип змагальності і диспозитивності. Суд, беручи до уваги ці принципи, не повинен втручатися в питання про зменшення суми судових витрат на професійну правову допомогу, які підлягають стягненню з боку процесу, за власною ініціативою. Зменшення суми судових витрат на професійну правову допомогу можливе на підставі клопотання сторони, що програла у випадках, передбачених законом, зокрема, якщо мало місце недотримання вимог щодо пропорційності витрат зі складністю відповідної роботи, її обсягом і часом, витраченим на її виконання.

Відкритим залишається питання, чи може сума компенсації бути зменшена судом самостійно, посилаючись на принципи пропорційності, верховенства права і справедливості. Олена Кібенко все ж тяжіє до тієї позиції, яка базується на дотриманні принципу змагальності в таких питаннях. Вона підкреслює, що суд компенсує стороні витрати на правову допомогу за умови своєчасного надання нею доказів.

Також лектор зупинилася на питанні так званого гонорару успіху (виплата адвокату винагороди у разі виграшу справи в суді): у постанові Великої Палати від 12 травня 2020 року встановлено, що договір, який передбачає «гонорар успіху», приймається і оцінюється судом як один із доказів витрат, понесених стороною на правову допомогу. При цьому суд не втручається в договірні відносини адвоката та довірителя. Олена Кібенко також ознайомила слухачів LHS з нюансами інших справ щодо компенсації витрат на правову допомогу.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик