Олена Вознюк розповіла про оптимізацію оподаткування з використанням транскордонних структур

Завершила модуль «Оптимізація оподаткування» Школи податкової практики Lеgal High School лекція Олени Вознюк, партнера Nexia DK. Auditors & Consultants, на тему «Оптимізація оподаткування з використанням транскордонних структур».

Серед цілей міжнародного структурування лектор виокремила створення єдиної та ефективної з податкової точки зору структури, прозорість і зрозумілість структури для потенційного інвестора, а також можливість консолідації фінансової звітності всієї групи.

Крім того, це може бути і можливість ефективно здійснювати продаж частини українського бізнесу, і використання механізмів захисту іноземних інвестицій.

Також пані Вознюк звернула увагу на проблемні аспекти статусу податкового резидента. Зокрема, вона відзначила, що в різних країнах різні вимоги до податкового резидентства. Зазвичай особа є податковим резидентом держави, в якій знаходиться фактичний керівний орган такою особою. Для визначення місця ефективного управління особа має відповідати ряду критеріїв. Тобто в країні мають знаходитися директор або більш ніж половина ради директорів-резидентів, офіс, з якого здійснюється фактичне управління і контроль за діяльністю компанії. Крім того, це — місце прийняття важливих рішень компанії, де ведеться бухгалтерський та податковий облік, а також знаходяться операційні банківські рахунки компанії.

Переходячи до проблемних аспектів бенефіціарів власників, пані Вознюк нагадала, що Податковий кодекс України містить визначення бенефіціарного власника. При цьому норма Кодексу визначає, що бенефіціарним одержувачем доходу не може бути юридична або фізична особа, навіть якщо така особа має право на отримання доходу, але є агентом, номінальним утримувачем або тільки посередником щодо такого доходу.

Розповідаючи про судову практику в цій сфері, лектор зазначила, що в судах приймаються документи, складені особою — одержувачем доходу, яка самостійно в них визначає свій статус — статус бенефіціарного власника. Інші переконливі докази цього статусу, як правило, не надається, але в українських судах ці документи приймаються як належний доказ.

Також при роботі з міжнародною структурою завжди треба звертати увагу на аспекти трансфертного ціноутворення. Олена Вознюк повідомила, що наше податкове законодавство детально врегулювало це питання.

Зупинилася лектор і на деяких аспектах прийдешніх змін у договорі про уникнення подвійного оподаткування між Україною і Кіпром. За її словами, у грудні 2015 року підписано відповідний Протокол, а його ратифікація очікується до кінця цього року.

Зокрема, документом передбачено, що доходи резидента Кіпру, отримані при відчуженні акцій/корпоративних прав української компанії, вартість яких більш ніж на 50% прямо або опосередковано складається із нерухомості, розташованої на території України, можуть обкладатися податком в Україні. Зараз такої норми немає.

Наступні зміни визначають, що для застосування 5-відсоткового податку на доходи нерезидентів при виплаті дивідендів з України повинні виконуватися такі умови: мінімальний розмір інвестицій — 100 000 євро і мінімальний розмір участі — 20% в статутному капіталі української компанії. «До ратифікації Конвенції достатньо тільки одного критерію», — підкреслила пані Вознюк.

Також лектор навела приклади різних міжнародних структур.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик