«Опціон – це ідеальний механізм для розходження партнерів компанії. І цей механізм чудово діє, проте не в Україні» – партнер МЮФ Eterna Law Олег Мальський

«Опціони в корпоративних відносинах» – з такою лекцією перед учасниками Legal High School виступив партнер МЮФ Eterna Law Олег Мальський.

На початку лекції пан Мальський наголосив, що українське законодавство не містить такого поняття, як опціон. На його думку, опціон – це договір, у якому одна сторона бере на себе зобов’язання здійснити певну дію на вимогу і стосовно іншої сторони впродовж зазначеного в опціоні строку та/або за певних обставин.

У корпоративних відносинах опціони переважно пов’язані з відчуженням корпоративних прав або акцій і застосовуються при механізмі виходу із патової ситуації чи для стимулювання менеджменту компанії. Лектор зазначив, що опціон завжди застосовується щодо часток або акцій і меншою мірою – щодо активів. «Опціон – це ідеальний механізм для розходження партнерів компанії за безвихідної ситуації. І цей механізм, який передбачає, що один із партнерів повинен продати свою долю за визначену ціну, чудово діє, проте не в Україні», – підкреслив О. Мальський.

Він зазначив, що опціони поділяють на два види: Put-опціон та Call-опціон. Перший надає акціонеру право вимагати, щоб інший акціонер викупив його акції за певну ціну впродовж зазначеного часу. А Call-опціон надає право на купівлю акцій свого партнера за домовлену ціну впродовж визначеного ними часу.

Щодо правового регулювання опціонів в Україні, то, за словами пана Мальського, значний крок у цьому напрямі було зроблено законодавцями з ухваленням закону про корпоративні договори, а також Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів» № 1984-VIII, згідно з яким Цивільний кодекс України було доповнено статтею, де передбачено можливість придбання права на розірвання угоди в односторонньому порядку. Закони України «Про господарські товариства» та «Про акціонерні товариства» доповнено положеннями, які стосуються договору про реалізацію прав учасників ТОВ і, відповідно, договору між акціонерами товариства. Крім того, до вказаних нормативних актів введено норму, яка передбачає видачу безвідкличної довіреності щодо корпоративних прав.

Серед недоліків закону № 1984-VIII  лектор назвав відсутність визначення опціонного договору, чіткого регулювання оплатності таких договорів, а також механізму їх реалізації. На його думку, норма, яка передбачає можливість придбання права на розірвання договору купівлі-продажу, вноситься до Цивільного кодексу України і безпосередньо не пов’язана з корпоративним договором.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик