Основна функція торговельної марки — її здатність вирізняти товари та послуги різних осіб на ринку — Катерина Сопова

«Особливості правової охорони ТМ в Україні. Добре відомі ТМ» — тема першої лекції блоку «Торговельні марки: захист у правовій площині» Школи з інтелектуальної власності Legal High School, яку прочитала Катерина Сопова, к.ю.н., судовий експерт у сфері інтелектуальної власності, патентний повірений. Вона нагадала визначення поняття «торговельна марка» та наголосила, що обсяг правової охорони ТМ визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, що внесені до реєстру, і засвідчується свідоцтвом.

Говорячи про представлення знака в реєстрі, Катерина Сопова зазначила, що в Україні знаки реєструються відомством за наявності технічної можливості внесення їх до реєстру та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації. Натомість в ЄС знак повинен мати можливість бути представленим у реєстрі таким чином, щоб компетентні органи і громадськість могли визначити чіткий і точний об’єкт захисту. При цьому вона вважає кроком назад положення законопроєкту №2258, відповідно до якого об’єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, придатні для їх графічного відтворення, і сподівається, що у другому читанні цю помилку буде виправлено.

За словами лектора, основна функція торговельної марки — її здатність вирізняти товари та послуги різних осіб на ринку. Для цього вона повинна мати таку властивість, як розрізняльна здатність, та вказувати на джерело походження товару. Катерина Сопова наголосила, що розрізняльна здатність позначень має певні ступені (рівні) і залежить від:

— виду (типу) позначення;

— семантичного значення позначення;

— особливостей окремих товарів і послуг, для яких позначення заявлене або використовується;

— інтенсивності використання позначення як ТМ її власником і третіми особами.

Лектор розділила торговельні марки на традиційні і не традиційні. До перших зарахувала словесні, зображувальні та комбіновані, а також дала вичерпну характеристику кожному з цих видів. Також вона розповіла про особливості нетрадиційних торговельних марок (об’ємні, колір або поєднання кольорів, позиційні, голографічні, звукові, нюхові), дала їм характеристику та виділила умови, за яких такі позначення можуть бути зареєстровані як ТМ. Також лектор звернула увагу на головну умову реєстрації нетрадиційних торговельних марок — споживач не повинен сприймати їх як зображення товару або як елементи декоративного оформлення товару, вони можуть набути розрізняльної здатності у процесі використання та сприйматись споживачем як вказівка на джерело походження товару, тобто як ТМ.

Щодо реєстрації ТМ в Україні та за кордоном, то Катерина Сопова окреслила алгоритм такої реєстрації та зазначила, що в Україні заявник може отримати попередню відмову в реєстрації, проте залежно від умови, на яку послався експерт, можна подати мотивовану відповідь і подолати цю відмову. Лектор розділила підстави для відмови в наданні правової охорони позначенням на абсолютні та відносні. Абсолютні підстави передбачені пунктом 1 статті 5 та пунктами 1, 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», наприклад, не реєструються як знаки позначення, які суперечать принципам гуманності і моралі, не мають розрізняльної здатності або вводять в оману споживачів. Відносні підстави (пункти 3, 4 Закону) не допускають реєстрації позначень, які порушують права та інтереси третіх осіб на інші об’єкти, зокрема на торговельні марки, які вже охороняються.

Говорячи про схожість позначень настільки, що їх можна сплутати, лектор звернула увагу на різницю в термінології, що використовується у різних нормативно-правових актах, та окреслила випадки, до яких застосовується така підстава для відмови. Спікер виокремила такий критерій, як «введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги», що застосовуються в Україні, і як абсолютну, і як відносну підставу для відмови.

У рамках лекції йшлося про фактори, які враховуються для визнання знака добре відомим в Україні, та наголошувалося на тому, що охорона прав на добре відомий знак поширюється на товари і послуги, що неспоріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, за наявності двох вимог: використання знака чи схожого з ним позначення іншою особою щодо неспоріднених товарів і послуг вказує на зв’язок з власником добре відомого знака; використання знака чи схожого з ним позначення іншою особою може, ймовірно, завдати шкоди інтересам власника добре відомого знака. Також лектор навела приклади судової практики.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик