Особливості оскарження результатів торгів у процедурі виконання розкрив Євген Дядюк

У рамках блоку «Оскарження у процедурі виконання рішень» Євген Дядюк, к.ю.н., адвокат, старший юрист АО Arzinger, розповів слухачам LHS про особливості оскарження результатів торгів у процедурі виконання як засобу протистояння стягненню за судовим рішенням.

Лектор підкреслив, що таке оскарження — це, у першу чергу, спосіб захисту прав і законних майнових інтересів особи, яка вважає, що цими торгами вони були порушені. Відповідні знання щодо оскарження торгів дозволять оскаржувати торги не тільки у виконавчому провадженні, а й у процедурі банкрутства та при виведенні неплатоспроможного банку з ринку. Євген Дядюк упевнений, що, оскаржуючи торги у виконавчому провадженні, дуже чітко потрібно розуміти мету такого оскарження, оскільки це не позбавить боржника примусового стягнення боргів.

У ході лекції спікер звернувся до аналізу реальних справ, зокрема №910/5251/20 та №910/3480/20.

Продаж майна боржника на етапах санації та ліквідації здійснюється шляхом проведення торгів у формі аукціону — з використанням електронної торгової системи (статті 63 і 68 Кодексу України з процедур банкрутства). До суб’єктного складу оскарження можуть входити (і) боржник (зокрема, арбітражний керуючий від імені боржника), (іі) кредитори, (ііі) зареєстровані учасники аукціону, (iv) особи, які вважають себе власником майна, що виставляється на аукціон. Інші особи, які тільки бажали взяти участь в аукціоні, з такими вимогами звертатись не можуть, що було сформульовано Верховним Судом у справі №5006/5/39б/2012. При цьому, як зазначив лектор, серед обставин, що підлягають доказуванню при оскарженні торгів, є такі: (і) чи мало місце порушення вимог законодавства при проведенні прилюдних торгів або аукціону; (іі) чи вплинули ці порушення на результати торгів та аукціону; (ііі) чи мало місце порушення прав і законних інтересів позивача, який оспорює результати торгів або аукціону. Додатково підлягають доказуванню як факт реального бажання взяти участь в оскаржуваному аукціоні, так і наявність майнового інтересу до предмета торгів.

Під час формулювання позовних вимог при оскарженні результатів торгів, на думку Євгена Дядюка, дієвим засобом правового захисту є пред’явлення сукупності позовних вимог: 1) визнання публічних торгів (аукціону) недійсними; 2) визнання недійсними документів, складених за результатами торгів, — акта і протоколу про проведення електронних торгів, свідоцтва про право власності тощо; 3) інші вимоги — залежно від обставин конкретної справи (зобов’язання вчинити дії, стягнення збитків тощо).

Підсумовуючи виступ, Євген Дядюк звернув увагу слухачів LHS на те, що оскарження результатів торгів у процедурі виконання рішення суду може бути як результативним засобом захисту прав і законних інтересів стягувача та боржника, так і засобом затягування примусового виконання рішення суду (наприклад, з метою продовження оперативного контролю над активом тощо). Окрім цього, це може бути формою встановлення «дружнього» контролю над активом — шляхом участі у нових торгах афілійованих (пов’язаних) із боржником осіб. При оскарженні результатів торгів необхідно чітко і аргументовано доводити, яким чином результати торгів порушують ті чи інші права і законні інтереси особи, яка звертається з позовом про визнання їх недійсними. Для ефективнішого оскарження торгів необхідно також подавати заперечення/оскаржувати підготовчі дії органу стягнення з підготовки, призначення і проведення торгів.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик