Ознайомлення з матеріалами досудового слідства і відкриття матеріалів захисту — тема лекції Тетяни Поповської, адвоката Asters

Модуль «Завершення досудового розслідування. Обвинувальний акт» відкрила Тетяна Поповська, адвокат Asters, сфокусувавшись на перевірці дотримання статей 290—291 Кримінального процесуального кодексу (КПК) України.

Новацією інституту відкриття матеріалів є те, що відкрити докази повинна також і сторона захисту. Така вимога відповідає принципам змагальності і рівності сторін, вважає пані Поповська.

У своїй лекції спікер зосередилася на аналізі статті 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій стороні). Так, у частині 1 цієї статті зазначається: «Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, щодо якої передбачається застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування». Лектор звернула увагу на коло осіб, які мають право відкрити матеріали провадження — це прокурор або слідчий за дорученням прокурора. За відсутності такого доручення в слідчого сторона захисту може говорити про відкриття матеріалів неуповноваженою на те особою. Також формулювання завершення досудового розслідування означає, що прокурор уже не збиратиме докази, тож якщо ви побачите докази, зібрані після відкриття матеріалів, ви маєте право говорити про неприпустимість таких доказів і перевищення своїх повноважень прокурором, підкреслила Тетяна Поповська.

Далі лектор звернула увагу на частину 2 статті 290 КПК України: «Прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, в тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доказу невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого чи сприяти пом’якшенню покарання».

Ви маєте право ознайомитися з усіма документами та матеріалами (у тому числі й тими, які виправдовують обвинуваченого), в іншому разі ви маєте право говорити, що слідчий не відкрив матеріали справи, підкреслила пані Поповська.

Продовжуючи аналізувати статтю 290 КПК України, спікер прокоментувала частини 3 і 4 цієї норми: «Прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використовувати відомості, що містяться в них, як докази в суді. Надання доступу до матеріалів включає можливість робити копії або відображення матеріалів».

Під час ознайомлення з документами ви маєте право будь-яким чином відображати ці матеріали, зазначила лектор. Вона зупинилася на проблемі копіювання матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки стаття 254 КПК України забороняє копіювання таких матеріалів, а стаття 290 КПК України, навпаки, зобов’язує прокурора надати таку можливість. Спікер звернула увагу на судову практику з цього питання. Тетяна Поповська рекомендує захисникам більш якісно та обґрунтовано складати відповідні клопотання про розкриття матеріалів і просити слідчого надати стороні захисту, з дотриманням вимог статті 290 КПК України, доступ до матеріалів кримінального провадження шляхом надання можливості за допомогою технічних засобів зробити відображення із збереженням на відповідному носієві інформації (USB) документів і відомостей, які містяться в них і які є матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій (або надати стороні захисту, з дотриманням вимог статті 290 КПК України, можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження із застосуванням при цьому технічних засобів, зокрема фотоапарата, телефону).

Цікавим є момент ознайомлення з матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД). Частиною доказів НРСД є підстави щодо їх проведення. Так, прокурор повинен надати документи про заснування проведення НСРД разом із матеріалами, отриманими в результаті проведення негласних слідчих розшукових дій, зазначила Тетяна Поповська.

Обговорили питання необхідного часу для ознайомлення з матеріалами провадження, можливість його визначення рішенням слідчого судді та наслідки відсутності такого встановлення строків для ознайомлення.

Також Тетяна Поповська зупинилася на можливості розкриття сторонами додаткових матеріалів, отриманих до або під час судового розгляду, що це за матеріали і способи фіксації такого розкриття. А також спікер акцентувала увагу на такому: якщо сторони не вчинять розкриття матеріалів, суд не має права допустити відомості, які в них містяться, як докази. При цьому спікер зупинилася на проблемах розкриття матеріалів НСРД, судовій практиці з цього питання, а також на проблемі розкриття показань свідків.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик