«Податкова оптимізація лежить в основі податкового планування» — Марина Томаш

Окремим аспектам оптимізації оподаткування в рамках Школи податкової практики Lеgal High School було присвячено лекцію радника, керівника напряму податкового консалтингу та практики бухгалтерського обліку ADER HABER Марини Томаш.

За словами лектора, податкове планування розглядають як реалізацію платником податків права використання всіх можливих засобів для зменшення покладеного на нього державою податкового тягаря, заснованого на принципах законності, оперативності та оптимальності. Дотримання цих принципів визначає характер і зміст підприємницької діяльності, створює передумови для ефективної роботи підприємства та зменшує можливість виникнення відповідальності за податкові правопорушення.

Зокрема, принцип оперативності податкового планування полягає в тому, що розроблена підприємством податкова політика повинна оперативно коригуватися з урахуванням усіх змін у чинній системі оподаткування. А сутність принципу оптимальності податкового планування в тому, що використання механізмів, що зменшують розміри податкових зобов’язань, не має призводити до порушення інтересів власників підприємства і стратегічних цілей розвитку.

Податкову оптимізацію, за словами Марини Томаш, поділяють на перспективну і поточну. Так, діяльність платника податків, що дозволяє зменшити оподаткування з урахуванням його діяльності в майбутньому, розглядається як перспективна (довгострокова) податкова оптимізація. Вона полягає в застосуванні таких прийомів і способів, які зменшують податки в процесі всієї діяльності платника податків, і досягається за допомогою постановки на підприємстві бухгалтерського та податкового обліку, а також грамотного застосування податкових пільг і звільнень.

Поточна податкова оптимізація за окремими податками або операціями полягає в застосуванні сукупності методів, що дозволяють знижувати податки в кожному конкретному випадку в окремо взятому податковому періоді, наприклад, при здійсненні тієї чи іншої операції шляхом вибору оптимальної форми угоди.

Лектор звернула увагу на те, що оптимізація податкових виплат передбачає не тільки ідею і розрахунки, але й техніку виконання. «Навіть якщо розрахунки показують ефективність оптимізації, а ідея є законною, технічні проблеми можуть не дозволити реалізувати цю схему. Крім того, нестандартні дії організації можуть привернути увагу податкових органів», — підкреслила Марина Томаш. За її словами, такими діями можуть бути: нетипові і збиткові угоди; угоди з фірмами, зареєстрованими в офшорних зонах; оплата інформаційних та маркетингових послуг на значну для цього підприємства суму за відсутності явно вираженого результату; угоди, в яких ціни помітно перевищують ринкові або навпаки, тощо.

Серед основних інструментів податкового планування з метою оптимізації оподаткування лектор виділила такі:

— податкові пільги, передбачені податковим законодавством;

— планування форм договірних відносин (у тому числі, факторинг, опціони, цінні папери);

— цінова політика угод;

— окремі види оподаткування;

— спеціальні податкові режими;

— пільги, у тому числі, передбачені угодами про уникнення подвійного оподаткування;

— облікова політика підприємства.

Говорячи про податкове навантаження, лектор підкреслила, що сьогодні вона розраховується для податкової оптимізації. Формули податкового навантаження можуть бути різними залежно від того, що необхідно розрахувати.

На відміну від податкової оптимізації, за словами Марини Томаш, податкова мінімізація проявляється у вигляді здійснення діяльності не завжди в рамках законодавства. Термін «мінімізація» має в Україні яскраво виражений негативний «імідж» і практично однозначно прирівнюється контролюючими органами до ухилення від оподаткування. Наслідками застосування незаконної схеми мінімізації податків є те, що податки або єдиний соціальний внесок будуть донараховані, і їх потрібно буде виплатити повністю, а за кожен день прострочення нараховуватиметься пеня. До організації застосовується штраф у розмірі 25—50% від виявленої суми недоплати. Крім того, керівник компанії або інша посадова особа притягується до адміністративної відповідальності, і якщо йдеться про досить великі суми, то керівним особам компанії (генеральному директору, головному бухгалтеру та іншим керівним працівникам) загрожує кримінальна відповідальність.

Також, за словами лектора, в останні роки в рамках боротьби проти застосування низькоподаткових юрисдикцій з метою розмивання податкової бази і ухилення від сплати податків відбувається активне нарощування міжнародної співпраці у сфері обміну податковою інформацією. Що ж стосується України, то вона взяла на себе зобов’язання щодо виконання пакета BEPS і приєдналася до Плану BEPS (Base erosion and Profit Shifting) з 1 січня 2017 року. Впровадження мінімального стандарту планується до кінця 2018 року.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик