Податки в ІТ-сфері — у центрі уваги слухачів LHS

Четвертий день Школи податкової практики у Legal High School присвячений особливостям оподаткування окремих видів діяльності. Зокрема, Микита Полатайко, керівник практики IТ ЮФ Aequo, розповів слухачам LHS про оподаткування IT-бізнесу.

Лектор присвятив лекцію практичним моментам оподаткування у цій специфічній сфері бізнесу, підкресливши, що не є об’єктом оподаткування ПДВ надання українською компанією на користь нерезидента майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням та використання об’єктів права інтелектуальної власності, у тому числі за ліцензійними договорами, а також послуг з розроблення, постачання і тестування програмного забезпечення, з обробки даних та надання консультацій з питань інформатизації.

За словами лектора, відповідно до Податкового кодексу України тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією. Проте у разі, якщо під наданням доступу до програмної продукції розуміється винятково надання права на пошук, обробку і отримання інформації та інші аналогічні дії, що здійснюються за допомогою такої програмної продукції, без фактичного постачання покупцю програмної продукції (її копії), то операція з надання такого доступу розцінюється як операція з надання послуг із пошуку, обробки, отримання інформації та інших аналогічних дій, яка піддягає оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.

Аналізуючи актуальні податкові консультації ДФС, лектор наголосив на тому, що у випадку, якщо при постачанні результатів комп’ютерного програмування у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів постачальник передає замовнику майнові права інтелектуальної власності на них, така операція звільняється від оподаткування податком на додану вартість.

При цьому якщо доступ надається до певної програми/сервісу (наприклад, поштовий сервіс чи онлайн редактор тексту), то відповідна операція мала б звільнятися від оподаткування податком на додану вартість як постачання програмної продукції, оскільки отримувачу надається доступ до програми за допомогою мережі інтернет.

У свою чергу, якщо фактично надаються послуги, для яких онлайн-доступ є лише одним із способів їх надання та які не пов’язані з постачанням результатів комп’ютерного програмування (наприклад, онлайн-доступ до телебачення, фільмів, музики тощо), такі послуги мають оподатковуватися податком на додану вартість у загальновстановленому порядку (незважаючи на спосіб надання таких послуг), оскільки отримувачу надається відповідний контент за допомогою мережі інтернет.

Так само, згідно з позицією ДФС, не звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання послуг (виконання робіт) із розробки програмної продукції чи її компонентів, якщо після завершення виконання таких послуг (робіт) право власності на готову програмну продукцію (її компоненти) набуде замовник.

Наприкінці лекції Микита Полатайко дав слухачам Legal High School практичні рекомендації з найбільш оптимальної організаційно-правової форми та податкового режиму для ІТ-компаній.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик