Порушення істотних умов ліцензійного договору призводить до його розірвання в судовому порядку — Марія Ортинська

Ліцензійні договори про промислову власність — тема лекції в Legal High School Марії Ортинської, керуючого партнера IPStyle, патентного повіреного України. Говорячи про особливості ліцензійного договору, лектор зазначила, що це договір, за яким ліцензіар надає ліцензіату дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін. У нашій країні такий договір не підлягає обов’язковій державній реєстрації, підкреслила пані Ортинська, проте вона можлива в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, а от, наприклад, у Російській Федерації реєстрація ліцензійного договору є обов’язковою.

Марія Ортинська відзначила, що предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не діяли, і проілюструвала цю тезу прикладами з власної практики.

Лектор зупинилася на питаннях укладення договору, зазначивши, що відповідно до статті 627 Цивільного кодексу України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. З іншого боку, у статті 15 цього ж кодексу зазначено, що кожна людина має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Часто сторони використовують ці норми для захисту своїх прав, і лектор навела приклади судової практики з цього питання.

Продовжуючи тему істотних умов договору, Марія Ортинська відзначила, що в ліцензійному договорі вказується таке: вид ліцензії; сфера використання об’єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об’єкта, територія і строк, на які надаються права, тощо); розмір, порядок і строки проведення плати за використання об’єкта права інтелектуальної власності; інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір. Лектор навела приклади з власної практики, коли порушення істотних умов договору призводило до його розірвання в судовому порядку.

Розглядаючи питання права ліцензіата на подання позову про порушення прав інтелектуальної власності ліцензіара, лектор проілюструвала свої тези актуальною судовою практикою.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик