Позиція судів щодо концепції меж втручання суду в діяльність органу місцевого самоврядування не дає можливості сьогодні говорити про повноцінну ефективність судового захисту — Андрій Євстігнєєв

«До суду треба йти, коли ви вичерпали всі можливості позасудового вирішення спору» — таким твердженням поділився зі слухачами Legal High School член Центральної виборчої комісії Андрій Євстігнєєв, який прочитав лекцію на тему «Спори з органами самоврядування. Коли час звертатися до адміністративного суду?».

«Говорити сьогодні про ефективність судового захисту прав у таких спорах досить непросто. І строки розгляду, і позиція судів щодо концепції меж втручання суду в діяльність органу самоврядування та концепції дискреційних повноважень таких органів, на мою думку, не дають змоги говорити про повноцінну ефективність судового захисту. Але в більшості випадків іншого варіанта немає», — підкреслив Андрій Євстігнєєв.

На думку лектора, основним досягненням процесуальних кодексів у чинних редакціях є розширення способів захисту порушеного права. Зокрема, має бути обраний і застосований найбільш ефективний спосіб захисту, який не суперечить законодавству.

Проблемним, за словами Андрія Євстигнєєва, є питання розмежування юрисдикції за такою категорією спорів. Причому, як показує практика, воно проблемне як для учасників процесу, так і для Верховного Суду, в тому числі і Великої Палати ВС.

Зокрема, як зазначив лектор, виходячи з аналізу позицій Великої Палати ВС у земельних спорах, відповідачами в яких виступають органи місцевого самоврядування, коли йдеться про певне цивільне право на земельну ділянку і коли таке право вже виникло, тоді спори з органами місцевого самоврядування щодо розпорядження землями мають розглядатися в порядку цивільного або господарського судочинства залежно від суб’єктного складу спору. А вже коли йдеться про реалізацію органом влади їх владних повноважень, то позов необхідно подавати в порядку Кодексу адміністративного судочинства України.

«Перед тим як у конкретній справі визначати, до суду якої юрисдикції необхідно звертатися з позовом, все ж варто витратити час, щоб ознайомиться з останніми тенденціями судової практики, оскільки відповідальність за неправильне визначення юрисдикції несе сторона, що ініціювала судовий розгляд», — підкреслив Андрій Євстігнєєв.

Також лектор порадив, враховуючи положення чинного процесуального законодавства, що обмежують сторону в строках подачі доказів або подачі до суду заяв про складність надання доказів, до звернення в суд максимально зібрати докази або докази звернень за доказами до певних органів. Зокрема, підтвердженням складності отримання доказів може бути відсутність відповіді на адвокатський запит до того чи іншого органу. У такому разі до суду можна звертатися з клопотанням про витребування доказів від органу влади або місцевого самоврядування.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик