Практика ЄСПЛ щодо оскарження результатів виборів — у фокусі уваги слухачів LHS

«Практика Європейського суду щодо оскарження результатів виборів» — з лекцією на цю тему у рамках спецкурсу «Правовий супровід виборчих кампаній» LHS виступив Олексій Кінебас, адвокат.

Лектор зазначив, що досі на практиці в українській правовій системі виникає питання застосування практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Власне, пан Кінебас нагадав про рішення Верховного Суду України 2016 року, в якому визначено, що судами застосовуються тільки ті рішення ЄСПЛ, які безпосередньо стосуються України.

У той же час стаття 26 Віденської конвенції про право міжнародних договорів передбачає, що кожен договір є обов’язковим для його учасників і повинен добросовісно виконуватися.

Також експерт відзначив, що право на зведені вибори закріплене не у власне Конвенції, а в Протоколі №1 до неї. «Високі Договірні Сторони зобов’язані проводити вільні вибори з розумною періодичністю шляхом таємного голосування в таких умовах, які забезпечують вільне вираження думки народу у виборі законодавчого органу» — процитував положення лектор.

Олексій Кінебас звернув увагу, що в цьому випадку йдеться лише про вибори до законодавчих органів.

Далі він зазначив, що всі права, в тому числі і право на вільні вибори, закріплені у статті 3 Протоколу №1, не є абсолютними і в деяких випадках можуть бути обмежені.

ЄСПЛ дійшов висновку, що обмеження мають бути пропорційними. «Свобода розсуду, якою користуються держави, не повинна призводити до заборони для певних осіб або груп осіб брати участь у політичному житті країни і, зокрема, у виборах до законодавчих органів», — зазначається в одному з рішень ЄСПЛ.

Крім того, пан Кінебас відзначив, що право на вільні вибори ділитися на два аспекти: активний і пасивний. Активний безпосередньо стосується права голосу, а пасивний — права висувати свою кандидатуру.

Одним із обмежень активного аспекту є тимчасове зупинення виборчих прав на час провадження у справі про банкрутство. «З урахуванням нових законодавчих ініціатив такий розвиток подій в Україні цілком може стати реальністю», — припустив експерт.

Щодо обмеження права голосу для громадян, які проживають за кордоном, Олексій Кінебас зазначив, що таке обмеження може бути цілком виправдане відповідно до практики ЄСПЛ, оскільки воно не так прямо або не так часто стосується щоденних справ їхньої країни.

«Як і активний аспект, пасивний аспект, а саме — право висувати свою кандидатуру на виборах, розвивався в практиці суду», — відзначив експерт.

На завершення лекції пан Кінебас розповів про право на свободу вираження поглядів, передбачене статтею 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик