Права людини є фундаментальним аспектом у податкових спорах, вважає спікер LHS Наталія Блажівська

Відкриту лекцію, що стосувалась практики Європейського суду з прав людини (Євросуд) з податкових спорів, для слухачів Школи податкової практики Legal High School провела Наталія Блажівська, суддя ВАСУ, доцент кафедри адвокатської майстерності та міжнародної судової практики Академії адвокатури України, к.ю.н.
Лектор розповіла, що ситуація в Україні змінюється на краще, і сьогодні кожен суддя досконало знає практику Євросуду. Більше того, оновлений КАС України повністю відповідає стандартам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Конвенція). На думку пані Блажівської, основною магістральною статтею Конвенції є стаття 6, що деталізує складові елементи права особи на справедливий судовий розгляд.
Особливу увагу лектор звернула на частину 2 статті 6 Конвенції, за якою обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку. Сьогодні ми вже маємо приклад застосування цієї норми в національній судовій практиці. Це — рішення ВАСУ від 3 квітня 2017 року у справі №К/800/7609/17, в якій співробітниками поліції було вилучено у позивача первинні фінансові документи і комп’ютерну техніку з відповідними програмами для реєстрації податкових накладних. У своєму рішенні суд зробив висновок про те, що застосування до платника наслідків несвоєчасної реєстрації податкової накладної можливе лише за наявності його вини.
Наталія Блажівська розповіла про Критерії Енгеля, що включають дослідження приналежності норм національного законодавства, що регулює спірні правовідносини, до тієї чи іншої галузі права, природи вчиненого правопорушення і встановленої санкції, а також тяжкості та характеру застосовуваної санкції.
Про безпосередню участь свідків при розгляді судами податкових спорів йдеться в рішенні у справі «Yussila v. Finland»: суд не може обмежитися вивченням свідчень свідків, зафіксованих у письмових джерелах, таких як протокол, письмові пояснення чи будь-який інший письмовий документ.
Лектор наголосила на важливості статті 1 Першого протоколу до Конвенції, що стосується права на мирне володіння майном, та згадала випадок, коли було констатовано порушення статті 1 Першого протоколу. Це — справа «Polimerkontryner TOV v Ukraine», в рішенні щодо якої Страсбурзький суд констатував, що діяльність національних судів була позбавлена будь-якого попереджувального ефекту і обмежувалася лише відновленням прав постфактум. Відтак, необхідний баланс не міг вважатися дотриманим, оскільки особі довелося нести індивідуальний та надмірний тягар. Також Наталія Блажівська проаналізувала справу «A&B v Norwey», що стосувалась принципу ne bis in idem, а також звернула увагу на особливу думку судді Pinto, який опонував до позиції більшості суддів Великої палати. Проте порушення статті 4 Протоколу №7, що не було встановлене в цій справі, Євросуд констатував уже в наступній справі «Johannesson and others v Iceland».
Важливими щодо застосування норм податкового права є два наступні рішення Євросуду. У справі «Darby vs. Sweden», яка стосувалася оподаткування резидентів та нерезидентів Швеції, було визначено, що обмеження для нерезидентів у використанні податкових пільг є дискримінаційними. А скаргу в справі «Spacek vs. Czech Republic» було визнано прийнятною на підставі того, що зміни до закону не були належним чином опубліковані.
Загалом Європейський суд з прав людини розглядав безліч податкових спорів. Тому обсяг важливої практики Євросуду, яку можна і треба застосовувати, є достатньо значним. Так, у справі «Yukos v. Russia» були розглянуті питання строків давності притягнення до податкової відповідальності, якості податкового законодавства та його передбачуваності, а також пропорційності різноманітних податкових штрафів та обмежень суті правопорушення. Останній критерій також відображено в рішеннях у справах «Ruuotsalainen v. Finland», «Metalco v. Hungary», «Lemoine v France», «Mamidakis v. Greece», «Riener v. Bulgaria». Схожі положення щодо доступу до правосуддя у податкових спорах, співвідношення податкового та кримінального законодавства і процесуальних прав податкових органів при проведенні розслідувань правопорушень — у справах Євросуду «Bendenoun v. France» та «Mooren v. Germany».
Безумовно, великого значення для нас набули рішення Євросуду у справі «Schokin v. Ukraine», що стосується тлумачення спірних положень податкового законодавства на користь платника податків.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик