Право на отримання дивідендів, затверджених загальними зборами, є безумовним, підкреслює Олеся Лукомська, лектор LHS

Слухачі Lеgal High School продовжують дізнаватися про актуальну судову практику в корпоративних спорах. На позиціях вітчизняної Феміди в частині виплати дивідендів сфокусувалася Олеся Лукомська, начальник відділу забезпечення роботи секретаря та суддів судової палати управління забезпечення роботи судової палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів секретаріату Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду (КГС у складі ВС).

«Право акціонера (учасника) на отримання затверджених товариством дивідендів у строки, зазначені в рішенні загальних зборів акціонерів (учасників), є безумовним», — підкреслює лектор, ілюструючи цю правову позицію прикладом актуальної судової практики КГС у складі ВС. Так, у постанові у справі №910/11316/17 зазначається, що з прийняттям товариством рішення про виплату дивідендів та встановленням у такому рішенні строків проведення розрахунків з учасником (акціонером), у товариства виникає обов’язок виплатити дивіденди без будь-яких додаткових умов у встановлений у рішенні загальних зборів строк. Цим рішенням ВС визнав необґрунтованими доводи товариства про те, що право на отримання дивідендів має бути реалізоване акціонером, а зобов’язання емітента з виплати частини прибутку (дивідендів) акціонеру виникає під час реалізації акціонером наданого права з огляду на те, що акціонер не зобов’язаний звертатися до товариства із заявою про виплату дивідендів, оскільки положеннями чинного законодавства таке зобов’язання не встановлене. Ще один приклад — постанова КГС у складі ВС у справі №910/8399/17, в якій, зокрема, зазначається, що виплата дивідендів акціонеру — це обов’язок товариства, належне виконання якого покладається саме на товариство і не може залежати від будь-яких дій акціонера.

Рішення про виплату дивідендів приймається винятково загальними зборами учасників товариства, а учасник, який вийшов із ТОВ, має право на отримання дивідендів, затверджених до моменту його виходу, нагадує і про інші базові орієнтири в судовій практиці лектор. Також Олеся Лукомська сфокусувалася на питаннях позовної давності за вимогами про стягнення дивідендів і стягнення безпідставно отриманих дивідендів, розповівши про знакові судові кейси.

Окремий блок своєї лекції спікер присвятила новелам Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» №2275-VIII у частині виплати дивідендів. «Приблизно 75% корпоративних спорів виникають саме у товариствах з обмеженою відповідальністю», — резюмує Олеся Лукомська.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик