Право на скаргу до КСУ — тема лекції Олександра Водяннікова

Про конституційну скаргу як інструмент і засіб впливу на практику розгляду адміністративних справ розповів слухачам Legal High School Олександр Водянніков, національний радник з юридичних питань Координатора проектів в Україні ОБСЄ, к.ю.н. Він зазначив, що до внесення змін до Конституції звернення зі скаргою до Конституційного Суду України було затрудненим, відтак громадяни віддавали перевагу зверненню до Європейського суду з прав людини. Та у рамках конституційної реформи було внесено зміни до статей 55 та 151-1 Конституції України.

Тепер відповідно до статті 55 Конституції кожному гарантується право на звернення з конституційною скаргою до Конституційного Суду України з підстав, установлених Конституцією, та у порядку, визначеному законом. Стаття 151-1 говорить про те, що Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність Конституції України (конституційність) закону України за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України. Конституційна скарга може бути подана у разі, якщо всі інші національні засоби юридичного захисту вичерпано.

За словами лектора, згідно з положенням статті 151-1 конституційна скарга — це звернення до КСУ з оскарженням конституційності закону. Під час лекції було розглянуто можливість оскарження прогалин у законі за конституційними скаргами. Лектор наголосив, що зміст оскаржуваного законодавчого положення має визначатися винятково таким, який надають йому загальні суди, — саме на цьому, на думку лектора, побудована вимога щодо застосування закону в остаточному судовому рішенні і вимога щодо вичерпання засобів юридичного захисту. Він проаналізував елементи цієї статті Конституції, зазначивши, що конституційна скарга є інструментом захисту конституційних прав і свобод особи, а право на конституційну скаргу має таке ж конституційне значення, як і право на суд у частинах 1 та 2 статті 55 Конституції.

Говорячи про оформлення конституційної скарги, лектор наголосив, що у ній має бути зазначено таке:

1) прізвище, ім’я, по батькові, адреса або повна назва та місцезнаходження юридичної особи, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

2) відомості про уповноважену особу, що діє від імені суб’єкта права на конституційну скаргу;

3) короткий виклад остаточного судового рішення, в якому було застосовано відповідні положення закону України;

4) опис перебігу розгляду відповідної справи в судах;

5) конкретні положення закону України, які належить перевірити на відповідність Конституції України, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити закон України;

6) обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень) із зазначенням того, яке з гарантованих Конституцією України прав людини, на думку суб’єкта права на конституційну скаргу, зазнало порушення внаслідок застосування закону;

7) відомості про документи і матеріали, на які посилається суб’єкт права на конституційну скаргу, із наданням копій цих документів і матеріалів;

8) перелік документів і матеріалів, що додаються.

Після подання скарги дається місяць на визначення прийнятності скарги і лише після цього суд буде її розглядати. За словами Олександра Водяннікова, менше 1% поданих скарг проходить через це «сито» і розглядається судом по суті.

У ході розгляду справи суд може прийняти забезпечувальний наказ у виняткових випадках. За результатами розгляду конституційної скарги суд може:

— визнати закон (окремі його положення) неконституційними;

— визнати закон (окремі його положення) конституційним, але тлумачення загальними судами неконституційним.

Також суд наділений повноваженнями щодо роз’яснення порядку виконання рішення.

Лектор привернув увагу до проблеми виконання рішень КСУ за конституційними скаргами. На його думку, рішення КСУ є підставою для перегляду судових рішень у зв’язку з виключними обставинами, але тільки якщо такі рішення ще не виконані. Заява про перегляд судового рішення суду першої інстанції подається до суду, який ухвалив судове рішення, а заява про перегляд судових рішень судів апеляційної і касаційної інстанцій, якими змінене або скасоване судове рішення, подається до суду тієї інстанції, якою змінене або ухвалене нове судове рішення. Але законом про КСУ передбачено повноваження щодо надання обов’язкового роз’яснення порядку виконання за клопотанням суб’єкта конституційної скарги.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик