Правова специфіка кредитування великих проєктів — у фокусі уваги слухачів LHS

З лекцією у рамках модуля «Проєктне та венчурне фінансування» блоку «Залучення фінансування» виступила Катерина Чечуліна, радник практики банківського права і міжнародних фінансів CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang. Лектор розповіла про правову специфіку кредитування великих проєктів на прикладі проєктного фінансування у сфері інфраструктури та енергетики.

«Інфраструктурна галузь для України є сьогодні дуже перспективною. Відповідно і залучення фінансування у цю галузь — дуже актуальне питання. У першу чергу це пов’язано з тим, що ні держава, ні внутрішні інвестори не мають достатньо коштів. Відповідно, реалізація більшості проєктів у сфері інфраструктури вимагає залучення зовнішніх інвесторів», — відзначила лектор. На жаль, поки що внутрішній ринок боргового капіталу України не здатен запропонувати необхідне фінансування на адекватних комерційних умовах. Однією з причин цього є відсутність відповідної законодавчої бази для здійснення синдикованого фінансування. Також пані Чечуліна перерахувала механізми фінансування у цій сфері, серед яких можуть бути не тільки банківські кредити, але й випуск облігацій, залучення фінансування експортно-кредитних агентств, фінансування у рамках державно-приватного партнерства. Використання і доступність того чи іншого типу фінансування залежатиме від типу проєкту, його учасників, необхідного розміру фінансування. Усе це взаємопов’язане та впливатиме і на структуру проєкту, і на структуру фінансування як частини проєкту. З аналізу всіх цих аспектів необхідно починати роботу над проєктом і, отримавши початкову картину, можна приступати до структурування фінансування.

У результаті структура фінансування може бути досить простою і включати тільки основних учасників: кредитора, проєктну компанію-позичальника, спонсорів (якими є бенефіціарні власники проєктної компанії, а також компанії групи) або бути більш складною і багаторівневою, залучаючи додаткових учасників, кожен має свою відповідну роль. Позичальником виступатиме проєктна компанія, яка, як правило, є спеціально створеною під конкретний проєкт і яка володіє основними активами (землею), необхідними для реалізації проєкту. Це зручно для його власників і також вітається кредиторами, оскільки дає змогу відокремити проєкт від іншого наявного бізнесу спонсорів проєкту і, відповідно, обмежити його вплив на такий бізнес і навпаки, що сприяє зниженню ризиків проєкту.

Що важливо розуміти із самого початку роботи із залучення фінансування — це умови, на яких спонсори готові його отримувати, а більш конкретно це умови розподілу ризиків між учасниками фінансування. Тут ідеться про те, чи буде це так зване full recourse або limited recourse financing, тобто фінансування, забезпечене повною чи лімітованою гарантією спонсорів або без такої гарантії. Природно, є багато факторів, які братимуться до уваги при прийнятті рішення кредитором щодо цього аспекту: існуюча кредитна історія, розмір частини капіталу спонсорів у проєкті, фінансова модель проєкту, наявність успішно реалізованих спонсорами проєктів, їх бізнес-репутація, наявність або відсутність майбутніх інвесторів і ким вони є, наявність інших зобов’язань спонсорів, ступінь залежності реалізації проєкту від третіх осіб та інших чинників поза контролем спонсорів (як, наприклад, виконання державою частини проєкту).

На прикладі будівництва вітряної електростанції лектор окреслила модель структури проєкту. Крім проєктної компанії, учасниками є спонсори, тобто бенефіціарні власники, кредитори, підрядники проєктної компанії (тобто сторони, які надають проєктній компанії певні послуги: будівництво, поставка матеріалів, здійснення обслуговування електростанції), гаранти виконання підрядниками своїх зобов’язань (якими можуть виступати як материнські компанії, так і банки), сторони, які є джерелом виручки проєкту (у разі фінансування проєктів у сфері відновлювальної енергетики; гарантований покупець). Окрім того, не останню роль у структурі відіграють радники (технічні, з екологічних і соціальних питань, юридичні, аудитори). У своїй лекції пані Чечуліна також торкнулася аспектів багатостороннього фінансування і структурування відносин між різного роду кредиторами, що вимагає залучення різних агентів (агент із забезпечення, агент з координації дій кредиторів). Лектор також розповіла про структурування рахунків і контроль грошових потоків проєкту, що є одним із найсуттєвіших аспектів проєктного фінансування, від якого безпосередньо залежить повернення заборгованості кредиторам.

Підбиваючи підсумки, Катерина Чечуліна зазначила: розподіл ризиків — це те, що пролягає червоною ниткою крізь усі стадії проєкту та береться за основу при вирішенні більшості питань, які зазвичай виникають у ході фінансування. Успішність проєкту багато в чому залежить від того, наскільки правильно ці ризики оцінені та розподілені.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик