Про функції Міністерства юстиції у процедурі допуску до професії арбітражного керуючого розповів Юрій Моісеєв

Про конкурсну комісію арбітражних керуючих та функції Міністерства юстиції України у процедурі допуску до професії розповів слухачам Legal High School Юрій Моісеєв, директор департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України. Він розпочав з визначення статусу арбітражного керуючого відповідно до чинного законодавства та редакції Кодексу України з процедур банкрутства, який буде введено в дію у жовтні цього року.

Лектор зазначив, що для набуття статуту арбітражного керуючого потрібно виконати певні умови й отримати право від держави. Він підкреслив, що саме Мін’юст видає свідоцтво на право здійснювати діяльність арбітражного керуючого. Принагідно лектор запевнив, що чутки про переатестацію чинних арбітражних керуючих чи перевидачу свідоцтв за наслідками введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства є безпідставними.

Юрій Моісеєв розповів про чинні нормативні документи, на підставі яких відбувається проведення кваліфікаційного іспиту на допуск до професії арбітражного керуючого, і про кваліфікаційні вимоги (освіта та досвід роботи), що висуваються до претендентів.

За словами спікера, обов’язковою передумовою допуску до іспиту є проходження шестимісячного стажування у діючого арбітражного керуючого. Він радив претендентам звертатися до Мін’юсту для отримання актуального переліку діючих арбітражних керуючих, які мають право проводити стажування.

Говорячи про процедуру набуття статусу арбітражного керуючого, лектор зазначив, що вона починається з подання заяви та пакета документів до структурного підрозділу Мін’юсту, де вони оцінюються і передаються до кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих.

Юрій Моісеєв зазначив, що положення про кваліфікаційну комісію унормовані як у чинному законодавстві, так і в Кодексі з процедур банкрутства. До складу комісії входять семеро осіб: троє від Мін’юсту і четверо — від саморегулівних організацій арбітражних керуючих (за нормами Кодексу з процедур банкрутства — від з’їзду арбітражних керуючих). Персональний склад комісії затверджується наказом Міністерства.

Говорячи про повноваження комісії, лектор наголосив, що згідно із законом, комісія розглядає документи, формує графік іспитів, проводить іспит та розглядає скарги на його результати і рекомендує Мін’юсту видати свідоцтва арбітражним керуючим. Він розповів про процедурні вимоги до проведення засідань комісії та їх документальне оформлення.

За словами лектора, перший блок повноважень комісії стосується оцінювання пакета документів претендентів та приймання у них іспитів. При цьому він зауважив, що претенденти можуть усунути зауваження комісії до поданих документів та доповнити їх тощо.

Юрій Моісеєв звернув увагу на деталі процедури складання іспиту претендентами, зазначивши, що вони проводяться знеособлено, аби унеможливити втручання у процес чи результати. Результати іспиту фіксуються у протоколі і за умови позитивного результату впродовж 10 днів документи передаються до Мін’юсту для видачі свідоцтва. У разі негативного результату його можна оскаржити до комісії впродовж місяця, причому повторний іспит можливий не раніше, ніж через шість місяців.

Другий блок повноважень комісії — розгляд скарг за результатами складання іспиту чи розгляду пакета документів претендентів. За словами лектора, за чотири роки роботи випадків подачі подібних скарг не було. Утім, у разі надходження скарги вона може розглядатися як у присутності претендента, так і без нього. Протокол розгляду скарги передається до Мін’юсту впродовж трьох днів.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик