Про нюанси кваліфікації антиконкурентних узгоджених дій слухачам LHS розповів Андрій Горбатенко, партнер ЮФ «Правовий Альянс»

З лекцією про нюанси кваліфікації антиконкурентних узгоджених дій в рамках блоку «Захист економічної конкуренції» виступив Андрій Горбатенко, партнер ЮФ «Правовий Альянс». Він підкреслив, що антиконкурентними узгодженими діями вважають погоджену конкурентну поведінку (дії чи бездіяльність), що призвела чи може призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. Розрізняють вертикальні і горизонтальні узгоджені дії. Горизонтальні узгоджені дії — це будь-яка погоджена конкурентна поведінка конкуруючих учасників ринку. Необхідно враховувати, що будь-яка така погоджена поведінка конкурентів може бути кваліфікована як антиконкурентні узгоджені дії. Законодавство містить невичерпний перелік питань, погоджена поведінка щодо яких однозначно розглядатиметься як порушення, зокрема, щодо встановлення цін чи інших умов придбання або реалізації товарів, обмеження виробництва, ринків товарів, техніко-технологічного розвитку, інвестицій або встановлення контролю над ними, спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів, суттєвого обмеження конкурентоспроможності інших суб’єктів господарювання на ринку без об’єктивно виправданих на те причин тощо.

Для кваліфікації антиконкурентних горизонтальних узгоджених дій АМКУ має довести узгодженість поведінки, зазвичай, через непрямі докази, зокрема, обґрунтовуючи, що поведінка конкурентів на ринку свідчить про узгодженість дій, оскільки не зумовлена іншими об’єктивними факторами. Слід враховувати, що обмін між конкурентами конкурентно чутливою інформацією сам по собі може бути кваліфіковано АМКУ як антиконкурентні узгоджені дії. Таким чином, Комітет має дослідити достатньо широке коло обставин, які впливають на рішення і поведінку конкурентів на певному ринку і результатом такого дослідження має бути висновок, чи дійсно відсутні об’єктивні обставини на ринку, які впливають на дії конкурентів і такі дії є результатом узгодження поведінки. Дискусійним є питання, чи має Комітет доводити хоча б гіпотетичну можливість настання негативних наслідків для конкуренції (недопущення, обмеження, усунення конкуренції).

Вертикальні узгоджені дії — це узгоджена поведінка учасників одного ланцюгу продажів, тобто між постачальником та покупцем. У цьому випадку узгоджена поведінка має місце за замовчуванням, оскільки між учасниками вертикальних узгоджених дій зазвичай є договірні відносини. Такі договірні відносини можуть стати антиконкурентними, коли в результаті виконання умов договорів настають антиконкурентні наслідки, а саме: суттєве обмеження конкуренції на всьому ринку або в значній його частині, обмеження доступу на ринок, призводять до встановлення економічно обґрунтованого підвищення цін або дефіциту.

Для кваліфікації антиконкурентних вертикальних узгоджених дій АМКУ має довести наявність у договорах між постачальником та покупцем обмежень, які фактично призводять до зазначених антиконкурентних наслідків.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик