Про нюанси проведення психологічної експертизи в сімейних спорах розповіли Ірина Квашніна та Олексій Віхляєв

Тему психологічної експертизи в сімейних спорах, у тому числі у справах про спори між батьками про виховання та місце проживання дитини, розкрили у рамках лекції в Legal High School Ірина Квашніна, заступник директора Експертно-дослідної служби України, та Олексій Віхляєв, судовий експерт Експертно-дослідної служби України.

Лектори озвучили основні завдання, предмет і об’єкт психологічної експертизи і вказали на її суттєві відмінності від психіатричної експертизи. Вони звернули увагу на те, що питання психологічної експертизи законодавчо регулюються Цивільним процесуальним кодексом України, Законом України «Про судову експертизу», Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 3 листопада 1998 року за №705/3145.

Ірина Квашніна наголосила, що аналіз експертної практики показує некоректність і недоцільність поставлених на психологічне дослідження питань, і у зв’язку з цим рекомендувала такі питання:

— Яким чином сімейна ситуація, індивідуально-психологічні особливості батьків, особливості їхньої виховної поведінки впливають на емоційний стан, психічний розвиток і відчуття благополуччя дитини?

— Яким чином можуть вплинути умови виховання кожного із батьків на психологічний стан і розвиток дитини?

— Чи має залежність оцінка сімейної ситуації дитиною від впливу з боку батьків та інших дорослих?

Лектор озвучила особливості проведення психологічної експертизи у справах про спори між батьками щодо виховання та місця проживання дитини:

— проведення психологічного обстеження кожного з батьків окремо;

— проведення психологічного обстеження дитини без присутності дорослих, щоб уникнути стороннього впливу;

— проведення психологічного дослідження особливостей взаємодії дитини з кожним дорослим окремо.

Лектори навели приклади судових рішень, які були винесені, спираючись на результати психологічної експертизи.

Олексій Віхляєв зупинився на питаннях застосування психологічної експертизи у справах про визнання угоди недійсною і щодо показань свідка.

Лектор застеріг слухачів Legal High School від поширених помилок при призначенні та проведенні експертизи, внаслідок чого висновок може бути не прийнято як доказ. Зокрема, як на помилку він вказав на перевищення компетенції експерта, зачіпання правових питань. Наприклад, у дослідженні про визначення місця проживання дитини експерт дійшов висновку про доцільність проживання дитини з матір’ю (батьком), визначив порядок здійснення батьківських прав одним із батьків, які проживають окремо від дитини, хоча вирішення цих питань цілком належить до компетенції суду.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик