Про основні засади структурування бізнесу слухачам LHS розповів партнер Spenser & Kauffmann Микола Ліхачов

Нинішній тиждень у Lеgal High School  присвячений проблематиці структурування бізнесу. Сьогоднішній модуль Школи корпоративного права та M&A відкрила лекція партнера, керівника практики банківського та фінансового права Spenser & Kauffmann Миколи Ліхачова, який розповів про основні принципи структурування бізнесу.

«Структурування бізнесу — це побудова структури компанії таким чином, щоб вона відповідала вимогам та очікуванням, перш за все клієнта, і була спрямована на вирішення певного завдання. Наприклад, захист бізнесу, ефективне податкове планування, залучення іноземних інвестицій тощо», — пояснив лектор. Як зазначалося, сьогодні у світовій практиці простежується тенденція до деофшоризації, цілями якої є посилення прозорості офшорів, виявлення їх реальних бенефіціарів, розширення співпраці офшорів у сфері обміну фінансовою та податковою інформацією з владою держав, «фактичного резидентства бенефіціарів». Одним із засобів досягнення деофшоризації є Base Erosion and Profit Shifting (BEPS): на сьогодні до BEPS приєдналися 94 держави, в тому числі Україна (з 1 січня 2017 року).

Микола Ліхачов акцентував увагу на Multilateral instrument for BEPS tax treaty measures. Відповідну угоду було розроблено з метою імплементації результатів BEPS у більш ніж 2000 міжнародних договорах по всьому світу. Вона імплементує мінімальні стандарти для запобігання зловживанням договорами у сфері оподаткування та поліпшує механізми вирішення спорів. Угода також дозволяє урядам різних держав посилити їхні договори у сфері оподаткування різними механізмами, розробленими ОЕСР/G20 BEPS Project.

Говорячи про реалізацію Україною плану ВЕPS, яка здійснюється в двох основних напрямах (боротьба з податковими зловживаннями і уникнення зловживань при застосуванні DTT), лектор звернув увагу на Протокол про внесення змін до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Нідерландами. Очікується, що Протокол набуде чинності не раніше початку наступного року за умови проведення сторонами необхідних ратифікаційних процедур. Крім того, Микола Ліхачов розповів про проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо критеріїв визначення осіб з високими доходами», який був розроблений Міністерством фінансів України та опублікований на офіційному сайті відомства 2 січня 2018 року для обговорення. Зазначеною законодавчою ініціативою, зокрема, передбачається введення критеріїв визначення фізичних осіб з високими доходами, доступ Державної фіскальної служби (ДФС) до інформації про банківські рахунки, а також розширення інформації, яка надаватиметься банками органам ДФС.

Лектор LHS проаналізував структурування українського бізнесу в міжнародному масштабі. Серед іншого він поінформував про те, що постановою правління НБУ від 1 березня 2018 року №19 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» було знято обмеження на придбання і перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон дивідендів за корпоративними правами/акціям за період до 2017 року включно. Микола Ліхачов також продемонстрував модель оптимальної холдингової структури для репатріації дивідендів.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик