Про особливості розгляду заперечень проти заявок на реєстрацію ТМ в ЄС, США та Україні розповіла Вікторія Остапчук, керуючий партнер ПЮА «Синергія»

«Подача і розгляд заперечень проти заявок на торговельні марки: новації України порівняно з практикою Європи і США» — лекцію на зазначену тему в рамках спецкурсу Legal High School «Законодавчі новели — 2021. Ефективна побудова роботи адвоката» прочитала керуючий партнер ПЮА «Синергія», патентний повірений України Вікторія Остапчук.

Зокрема, розповідаючи про практику Європейського Союзу, Вікторія Остапчук зупинилася на процедурі реєстрації єдиної торговельної марки ЄС. За словами лектора, заявка подається, як правило, в електронному вигляді. Дозволена подача заявки в паперовому вигляді, але така форма не користується попитом. Заявники — нерезиденти ЄС подають заявки на реєстрацію торговельних марок через європейських патентних повірених.

Отримавши заявку, європейське відомство її розглядає і проводить експертизу близько двох місяців. Експертиза проводиться за формальними ознаками і за абсолютних підстав для відмови. Після цього відбувається публікація заявки і надається строк (три місяці) для подачі заперечень третіми особами. По закінченні зазначеного терміну, в разі відсутності заперечень, протягом одного місяця проводиться реєстрація торговельної марки.

Також Вікторія Остапчук звернула увагу на те, що за загальним правилом подача довіреності на представництво інтересів заявника не обов’язкова, але її необхідно подати у разі вимоги європейського відомства або іншої сторони, якщо вона бере участь у процесі.

За словами лектора, такий вид документа, як зауваження (Observation), може бути поданий будь-якою третьою особою в строк, передбачений для подачі заперечення (opposition) — три місяці з дня публікації заявки, на абсолютних підставах для відмови. За подачу такого зауваження третя особа не сплачує жодних зборів. Про зауваження повідомляється лише заявник, а третя особа не отримує жодних повідомлень про результати розгляду зауваження або заявки на торговельну марку.

Заперечення проти реєстрації торговельної марки може подати особа, яка володіє більш ранніми правами і яка вважає, що її права можуть бути порушені. За подання заперечення сторона повинна сплатити збір у розмірі 320 євро. Подача заперечення здійснюється шляхом заповнення форми, в якій вказується, проти якої торговельної марки воно подається і на підставі яких попередніх прав. Після подачі заперечення сторонам надається період в два місяці для врегулювання, під час якого сторони можуть припинити провадження у справі. Цей термін може бути продовжений на 22 місяці. «У цей період сторони намагаються досягти згоди про те, як їх торговельні марки можуть співіснувати на ринку», — підкреслила Вікторія Остапчук.

У разі якщо сторони не досягли консенсусу в зазначений період, спір переходить у змагальну частину — надається два місяці на додаткове і детальне обґрунтування заперечення. Після цього заявник протягом двох місяців може надати відповідь на заперечення. Ще два місяці надаються особі, яка подала заперечення, для подачі зауважень на відповідь заявника. Після закінчення цих строків відомством приймається рішення про реєстрацію торговельної марки або відмову в такій.

Після прийняття рішення європейським відомством за запереченням заявник може його оскаржити в Апеляційній раді відомства протягом двох місяців з дати повідомлення про рішення за умови сплати збору 720 євро.

«В європейській процедурі є строк для повідомлення про намір подання заперечення або оскарження рішення, і після цього надається додатковий строк для обґрунтування і подачі доказів», — звернула увагу лектор.

У США торговельні марки подаються на реєстрацію до відомства, що здійснює розгляд заявок, лише в електронному вигляді. Повноваження як заявника, так і опонента підтверджуються шляхом подачі довіреності або шляхом підписання документів від імені заявника. Експертиза заявки здійснюється впродовж трьох-шести місяців. На відміну від європейського відомства, відповідне відомство США, крім формальних вимог і абсолютних підстав для відмови, також перевіряє наявність відносних підстав для відмови в реєстрації. «Тобто, відомство США перевіряє наявність прав третіх осіб, що виникли раніше», — підкреслила лектор. Після експертизи проводиться публікація заявки і надається період в один місяць для подачі заперечень третіми особами. Цей термін може бути продовжений за клопотанням опонента. У разі відсутності заперечень реєстрація торговельної марки проводиться протягом двох-трьох місяців.

За словами лектора, заперечення може бути подане будь-якою особою, яка має реальний чи законний інтерес щодо реєстрації торговельної марки. У США заперечення подаються тільки в електронному вигляді. У паперовому вигляді заперечення може бути подане лише у виняткових випадках або у разі збою в електронній системі ESTTA (Electronic System for Trademark Trials and Appeals). За подання заперечення в електронній формі стягується збір у розмірі 600 дол. США за 1 клас, а в паперовій формі він становить 700 дол. США. Сторони можуть оскаржити рішення за заявкою в Апеляційній раді відомства в строк 63 дні з дати прийняття рішення. Збір за оскарження становить 225 дол. США в електронній формі або 325 дол. США в паперовій формі.

Також Вікторія Остапчук розповіла про процедуру реєстрації торговельних марок і розгляду заперечень в Україні з урахуванням останніх змін у законодавстві.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик