Про підготовку до проведення загальних зборів акціонерів слухачам LHS розповіла Анна Грищенко

У рамках LHS виступила Анна Грищенко (Кремньова), керівник практики злиття та поглинання Pavlenko Legal Group, з лекцією на тему «Підготовка до проведення загальних зборів акціонерів».

«Ретельна підготовка до проведення загальних зборів акціонерів — це 90% вашого успіху», — такою тезою розпочала виступ Анна Грищенко. Лектор запропонувала покроково розглянути процедуру підготовки до проведення загальних зборів акціонерів (ЗЗА).

Перший крок — засідання наглядової ради. На цьому етапі визначається дата, час і місце проведення ЗЗА, проект порядку денного і проекти рішень; дата формування реєстрів акціонерів, відповідальна особа, реєстраційна та тимчасова лічильна комісії. Лектор звернула увагу на ті питання, які включаються до порядку денного. Так, обов’язковими для всіх ЗЗА є питання обрання лічильної комісії, голови та секретаря. Щодо компетенції загальних зборів, то відповідно до чинного законодавства ЗЗА мають право вирішувати всі питання, крім тих, які належать до виключної компетенції наглядової ради (раніше ЗЗА могли вирішувати будь-які питання). Якщо ж наглядова рада є ініціатором проведення ЗЗА, вона може передати будь-яке питання своєї виключної компетенції на розгляд загальних зборів. При цьому, якщо збори скликає акціонер, передавати питання виключної компетенції наглядової ради (без її рішення) не можна, підкреслила пані Грищенко.

Типовими помилками в постановці питань ЗЗА лектор назвала такі. По-перше, не виносяться на порядок денний питання під назвою «технічні», «організаційні», «адміністративні» без чіткого зазначення, що такі питання в себе включають. По-друге, не рекомендується використовувати таку формулу питання, як «два в одному». Коли одним блоком вирішується одночасно кілька питань — це порушення прав акціонерів, переконана лектор. Наприклад, питання про звільнення і обрання мають бути окремими в порядку денному.

Крок другий — надання повідомлень. На цьому етапі важливо включити в повідомлення всі необхідні питання, а також обов’язково розмістити інформацію про ознайомлення акціонерів з документами, подачу ними своїх пропозицій до порядку денному і порядок голосування за дорученням.

Окремо лектор звернула увагу на статтю 42 з позначкою 1 Закону України «Про акціонерні товариства», в якій зазначається: акції акціонерного товариства, що належать юридичним особам, які перебувають під контролем такого акціонерного товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів і не дають права участі в голосуванні на загальних зборах. Лектор акцентувала увагу слухачів на тому, що під контролем потрібно розуміти визначення, дане в Законі України «Про захист економічної конкуренції» (контроль — це вирішальний вплив однієї чи декількох пов’язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб’єкта господарювання або його частини, здійснюваний безпосередньо або через інших осіб…). При цьому Анна Грищенко підкреслила, що тільки наявність вирішального впливу є критерієм визначення «контролю».

Лектор також розглянула процедуру прийняття пропозицій від акціонерів, затвердження остаточного порядку денного, а також підготовку самих акціонерів.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик