Про роль судді в досудовому врегулюванні спору розповіла член ВРП Лариса Швецова

Заключну лекцію в рамках нинішнього модуля «Досудове врегулювання спорів» Lеgal High School провела Лариса Швецова, член Вищої ради правосуддя, суддя Харківського апеляційного суду, яка також є сертифікованим суддею-медіатором. Вона розповідала слухачам про альтернативні способи вирішення конфліктів у США та країнах Європи, нюанси використання механізмів медіації в Україні та інших державах, а також про роль судді в досудовому врегулюванні спору у світлі дії нового процесуального законодавства.

Пані Швецова нагадала: новий прогресивний інститут — врегулювання спору за участю судді («процедура ВСС») — у положеннях Цивільного та Господарського процесуальних кодексів України та Кодексу адміністративного судочинства України було передбачено менш ніж року тому. Але й раніше елементи альтернативного вирішення спорів в Україні застосовувалися, причому в усіх галузях права, у тому числі й у сфері кримінального провадження: за міжнародної підтримки в деяких судах були впроваджені пілотні проекти застосування медіації при розгляді кримінальних справ. Ще на самому початку своєї суддівської кар’єри, як розповіла Лариса Швецова, в суді, де вона працювала і була першим ювенальним суддею, кримінальні справи щодо неповнолітніх розглядалися за допомогою механізмів медіації: виходячи з чинного на той момент кримінально-процесуального законодавства та відповідних рекомендацій пленумів Верховного Суду України.

Лектор акцентувала увагу на класичних інструментах медіації, які успішно застосовуються в світовій практиці, зробивши проекцію на українські реалії. Наприклад, пілотний проект «суддя-медіатора», як зазначалося, «хороший» тільки для розгляду справ у порядку Кодексу адміністративного судочинства України, адже тільки його положеннями передбачено можливість зупинення провадження у справі для укладення мирової угоди.

У заключному блоці лекції пані Швецова сфокусувалася на особливостях законодавчого регулювання «процедури ВСС», стратегії і тактики проведення нарад зі сторонами. Лектор висловила переконання: майбутнє в Україні за альтернативними процедурами вирішення конфліктів! Щоправда, все залежатиме від того, чи дадуть відповідний законодавчий імпульс для їх розвитку, зокрема чи буде прийнято закон про медіацію.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик