Про те, що треба враховувати, створюючи наглядову раду в ТОВ, розповіла Анна Грищенко

Наглядові ради в новому законі про товариства з обмеженою відповідальністю, порядок їх формування та компетенція стали темою лекції керівника практики злиття та поглинання Pavlenko Legal Group Анни Грищенко.

Лектор нагадала, що раніше створення наглядової ради в ТОВ прямо не передбачалося, в результаті чого часто виникали спірні ситуації. Після прийняття Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» створення наглядових рад набуло законного статусу. Стаття 38 цього закону визначає наглядову раду як орган регулювання і контролю за діяльністю виконавчого органу.

Виникає резонне запитання: а чи потрібно створювати наглядову раду в ТОВ? За словами лектора, створення цього органу має як позитив, так і негатив. До негативних аспектів вона зарахувала додаткові витрати на її створення й утримання, а також підвищення рівня бюрократії. До позитивних — оптимізацію управління, контроль за менеджментом і захист бізнесу, причому не тільки від недобросовісного менеджменту, а й від зовнішніх загроз узагалі.

Якщо ви вже визначилися з питанням і вирішили, що наглядова рада вам потрібна, необхідно визначити її склад, причому кількість членів ради потрібно вказати в статуті ТОВ та, в ідеалі, вона має відображати кількість засновників і, бажано, мати непарну кількість членів.

Після створення наглядової ради можуть виникнути проблеми з Антимонопольним комітетом України, якщо ви допустили суміщення посад (призначення на посаду особи, яка вже обіймає керівну посаду в іншій компанії), у результаті чого виникають відносини контролю. Це важливо враховувати, зазначила Анна Грищенко, адже штраф за концентрацію може досягати 5% річного обороту компанії.

Порядок прийняття рішень наглядової ради теж має бути зазначений у статуті ТОВ та положенні про наглядову раду, причому лектор радить не перевантажувати статут зайвими положеннями, оскільки у разі необхідності внесення змін переробляти статут буде складніше, ніж положення. У положенні потрібно відзначити вимоги до порядку прийняття рішень наглядовою радою: кворум, спосіб голосування, порядок і вимоги до оформлення протоколу тощо.

Яким чином здійснюється виплата винагороди членам наглядової ради? У будь-якому разі обов’язковим є укладення трудового або цивільно-правового договору з членом ради. При цьому цивільно-правовий договір може бути як оплатний, так і безоплатний. Бажано також розробити положення про винагороду, в якому чітко прописати постійну і змінну частини винагороди, а також вказати умови та обсяги, за якими визначається змінна частина, підкреслила пані Грищенко.

Компетенція наглядової ради може включати прийняття рішень про вчинення окремих угод, обрання і визначення винагороди виконавчого органу, а також менш важливі питання, як скликання зборів, створення підрозділів і обрання аудитора. Важливо розмежовувати компетенцію наглядової ради і загальних зборів, які не повинні бути тотожними. Наглядова рада, як правило, підзвітна загальним зборам, проте лектор радить прописати в статуті процедуру звітності, за якою наглядова рада періодично готує звіт про свою роботу.

Питання відповідальності завжди болюче, тим більше, що часто важко довести зв’язок між діями або бездіяльністю того чи іншого члена наглядової ради і заподіяними збитками. Утім, повноваження будь-якого члена наглядової ради можуть бути припинені в будь-який момент з будь-яких підстав, що тягне за собою автоматичне припинення договору з таким членом наглядової ради.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик