Проблема патентного тролінгу спонукає до оновлення законодавства, запевнив спікер LHS Микола Потоцький

Про особливості визнання недійсними прав інтелектуальної власності на корисні моделі та промислові зразки у судовому порядку слухачам Школи судової практики Legal High School розповів Микола Потоцький, начальник відділу сприяння захисту прав ДП «Український інститут інтелектуальної власності», адвокат, д.ю.н.
Корисна модель — це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Закон конкретизує, що до об’єктів захисту корисних моделей належать продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.
Лектор розповів про новели законопроекту №7538, до прийняття якого спонукала саме проблема патентного тролінгу, за якими виключаються такі об’єкти, як продукт або процес, і охоронятися може лише пристрій, а також вводиться можливість визнання Апеляційною палатою Мінекономрозвитку недійсними прав на винахід (корисну модель) повністю або частково з підстав невідповідності винаходу (корисної моделі) умовам патентоспроможності.
Особливість корисної моделі як об’єкта права інтелектуальної власності полягає в тому, що патент на неї видається без проведення експертизи, просто під відповідальність заявника. На жаль, в Україні доктрина добросовісності заявника не є поширеною, тож тягар обов’язків доведення лягає на правовласника об’єкта.
Стосовно промислових зразків Микола Потоцький зазначив, що перспективи удосконалення їх правової охорони відображаються в певних новаціях законопроектів, наприклад, змінюється охоронний документ: тепер замість патенту буде відповідне свідоцтво. Також лектор констатував, що Угода про асоціацію з ЄС значно ускладнює правову охорону промислових зразків. Так, уточнюється визначення об’єкта промислового зразка (немає вказівки на його призначення — для задоволення естетичних та ергономічних потреб), змінюється зміст поняття «новизна» із «загальнодоступного» на «доведений до загального відома», збільшується термін охорони промислового зразка з 15 до 25 років, а також додається положення про охорону незареєстрованого промислового зразка.
Микола Потоцький переконаний: усі вище наведені новації незабаром можна буде застосовувати для визнання промислового зразка недійсними. Проводячи паралель між судовим захистом та адміністративною процедурою, лектор відзначив, що остання є більш ефективною та скороченою. У першу чергу тому, що, звертаючись до адміністративної палати, вам не треба доводити, що ваші права порушені. У цьому порядку також не потрібно аналізувати питання права.
У процесуальному плані пан Потоцьким вважає вартим уваги удосконалення порядку витребування доказів, тобто конкретизація його тим фактом, що сторона може витребувати банківські, фінансові та комерційні документи, що знаходяться у володінні іншої сторони, за умови охорони конфіденційної інформації, адже раніше у наданні такої інформації часто відмовляли.
Лектор пояснив особливості складання процесуальних документів цієї сфери. Нарівні з іншими розглянули позовну заяву, заяву про забезпечення позову і навіть клопотання про призначення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.
А щодо виконання рішень суду слухачі дізнались, що вони у добровільному порядку виконуються Мінекономрозвитку за умови набуття таким рішенням законної сили. Для цього до Мінекономрозвитку подається заява у довільній формі, до якої додається рішення суду, а також інший виконавчий документ (виконавчий лист, наказ). Протягом місяця з дня отримання відповідної заяви відомості вносяться до державних реєстрів об’єктів права інтелектуальної власності. Зупинення виконання рішення можливе у разі надходження до Мінекономрозвитку рішення суду про зупинення виконання рішення.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик