«Прояви глобальних тенденцій у контексті рівня захисту міноритарних акціонерів свідчить про рівень економіки країни» – Андрій Оленюк, партнер ЮК EVERLEGAL

Модуль Legal High School, присвячений захисту міноритарних акціонерів, відкрила лекція Андрія Оленюка, партнера ЮК EVERLEGAL.

«Нині значна частина середнього й великого бізнесу у світі, в тому числі й в Україні, структурована за участю більш як одного акціонера», – повідомив лектор.

Він зазначив, що у міноритарних та мажоритарних акціонерів різні очікування щодо розподілу прибутку, що призводить до латентного конфлікту інтересів між цими групами акціонерів.

Пан Оленюк ознайомив слухачів із тенденціями законодавчого врегулювання захисту прав міноритаріїв.

«Прояви глобальних тенденцій у контексті рівня захисту міноритарних акціонерів свідчить про рівень економіки країни», – переконаний лектор.

Як зазначив спікер, визначення «міноритарний інвестор» у чинному законодавстві немає. Проте практика свідчить, що такими інвесторами є власники менш як 50% акцій або часток.

Андрій Оленюк розглянув основні галузі, де найчастіше можуть порушуватися права міноритаріїв. Передусім, на його думку, порушення стосуються обмеження реалізації права на доступ до інформації про діяльність компанії. «Це фундаментальне та найбільш важливе право, яке кожна юрисдикція намагається захистити передусім», – наголосив пан Оленюк.

Порушення пов’язані і з призначенням менеджменту компанії й прийняттям рішень без погодження з міноритарними акціонерами, а також з додатковою емісією акцій або злиттям і поглинанням.

Говорячи про заходи захисту, передбачені законом, пан Оленюк нагадав про забезпечення безумовного доступу до визначеного законодавством переліку інформації.

Наступний спосіб захисту – це можливість похідних позовів. Лектор нагадав, що цей інститут з’явився у 2013 році й передбачає право міноритарного акціонера втручатися в управління компанії за допомогою подання позовів до неефективного менеджменту.

Ще один інструмент, що викликає інтерес, – проведення аудиту за власні кошти. Як правило, його застосування можливе у публічних акціонерних товариствах та товариствах з обмеженою відповідальністю.

Серед способів захисту лектор назвав і право обов’язкової пропозиції викупу у разі зміни контролю за компанією.

Серед найпопулярніших інструментів, які може передбачати акціонерний договір, спікер виокремив наступні: право призначати свого представника у спостережній раді, у тому числі без права голосу; право приєднання до інших міноритаріїв з продажу долі на користь третіх осіб; put-опціон тощо.

«Уникнути конфліктів неможливо, проте існують механізми, спрямовані на мінімізацію ризиків», – звернув увагу присутніх Андрій Оленюк.

Найперший інструмент, який необхідно використати, – це відкритість інформації про компанію та прийняття рішень для всіх акціонерів на недискримінаційній основі. «Принцип має бути універсальним незалежно від розміру пакету акцій», – підкреслив лектор.

На думку викладача, також важливо дотримуватись балансу інтересів при проведенні процедури медіації із залученням зовнішніх експертів.

Підводячи підсумки, Андрій Оленюк зазначив, що ідеального сценарію захисту міноритарних інвесторів не існує, але запропоновані інструменти дадуть змогу мінімізувати ризики.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик