Протидіяти рейдерам потрібно хоч і в межах правового поля, але завжди гостро і жорстко — Тетяна Поповська

Про кримінально-правову кваліфікацію рейдерства та судову практику з цього питання розповіла слухачам Legal High School Тетяна Поповська, адвокат Asters. Лектор підкреслила важливість теми і дала визначення терміна «рейдерство», зазначивши, що в країнах Європи та США рейдерство існує у вигляді заволодіння підприємством поза волею його власників, проте там немає кримінального аспекту цього явища, який набув широкого розповсюдження в нашій країні.

Лектор розділила рейдерство на два види: професійне і ситуативне. Професійні рейдери ведуть базу даних компаній, які можна захопити. Вони здійснюють захоплення як за власною ініціативою, так і на замовлення клієнтів. У них нерідко працює інтернаціональний колектив високопрофесійних фахівців. Ситуативні рейдери залучають професійних рейдерів для разових, але дуже важливих для них захоплень. За словами лектора, часто зустрічаються такі замовники, які замовляють певне підприємство тільки для того, щоб його розвалити і знищити, в такий спосіб усунувши конкурента.

Розділивши рейдерство на чотири види, Тетяна Поповська зазначила, що перший із видів — грінмейл — на Заході рейдерством узагалі не вважається і полягає у продажі пакета акцій фірмі-емітенту або поточному власнику фірми-емітента за ціною, що значно перевищує ринкову. У випадку «білого рейдерства» рейдер діє винятково за законом, використовуючи залишені законодавцем лазівки, організовує скупку акцій або боргів підприємства, намагається тимчасово погіршити економічне і фінансове становище, шукає діри в статуті тощо. Коли йдеться про «сіре рейдерство», це вже балансування на межі закону. Для нього характерним є використання фальсифікованих документів, незаконних зборів акціонерів, учасників. Тут є простір і для корумпування державних працівників, нотаріусів, суддів. А от «чорне рейдерство» йде пліч-о-пліч з бандитизмом. Тут використовуються методи «сірого рейдерства», але значно більше уваги приділяється корумпованості чиновників різного роду адміністрацій. Крім цього, воно характеризується обов’язковим застосуванням фізичної сили.

Лектор описала способи та методи рейдерських захоплень, приділивши увагу найбільш популярним рейдерським схемам. Вона навела статистику Генеральної прокуратури щодо кількості рейдерських захоплень в Україні, відповідно до якої 1690 рейдерських захоплень відбулось за останні п’ять років; з них — 654 випадки припадають на 2018 рік. У той же час, за даними, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, у 2019 році наявні лише два вироки (один з яких не набув законної сили); у 2018 році — три вироки; у 2017 році — два вироки.

На думку Тетяни Поповської, такі дані свідчать про повну неефективність роботи правоохоронних органів у контексті розслідування злочину, передбаченого статтею 206-2 Кримінального кодексу України. Причинами розквіту рейдерства лектор вважає нестабільну ситуацію в країні, високий рівень корупції, недосконалість законодавства та неефективну роботу правоохоронних органів.

Лектор проаналізувала норми статті 206-2, вказавши на причини включення цієї статті до КК України у 2013 році. Вона описала об’єкт, предмет та підслідність злочинів, вчинених за цією статтею, та на основі практичних прикладів виклала правові механізми для захисту. При цьому лектор зазначила, що конкретний правовий механізм захисту залежить від ситуації, а його ефективність — від досвіду юристів та їх готовності швидко і не завжди симетрично відреагувати на зухвалі дії рейдерів. «Йдеться не лише про класичні способи захисту, але й про необхідність зустрічної правової атаки на рейдера, заходи в інформаційному полі тощо. Рейдери ніколи не діють законно, тому відповідати їм потрібно хоч і в межах правового поля, але завжди гостро і жорстко», — наголосила Тетяна Поповська.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик