Прикладами практичних кейсів у спорах щодо винаходів поділилась Марія Ортинська, керуючий партнер IPStyle, патентний повірений України

Марія Ортинська, керуючий партнер IPStyle, патентний повірений України, розповіла слухачам Школи судової практики Legal High School про те, як довести авторство та пріоритет.
Існування хоча б мінімальної вірогідності того, що двоє різних людей створять однаковий винахід, лектор підтвердила прикладами з історії. Так, у 1839 році Луї Дагерр у Парижі та Генрі Фокс Тальбот у Лондоні незалежно один від одного продемонстрували винайдені фотографічні апарати, реактивний двигун був незалежно винайдений Гансом фон Огайном (1939), Веріо Каміні (1940) і Френком Уітле (1941), а інтегральну мікросхему було розроблено незалежно Джеком Кілбі в 1958 році і на півроку пізніше Робертом Нойцем.
Ці випадки доводять важливість такого інституту, як право пріоритету. Пріоритет — це дата, за якою, за законодавством, виникає виключне право патентовласника на патент. Основною метою права пріоритету є забезпечення обмеженого періоду, протягом якого заявник може подати міжнародну заявку на отримання патенту, подолавши таким чином негативні наслідки територіальності права промислової власності. Марія Ортинська розповіла, що є дві концепції, які визначають, хто має право на отримання патенту на винахід: First to file та First to invent. Згідно із системою FTF, право отримати патент має особа, яка перша подала заявку про захист свого винаходу, незалежно від дати його створення. Саме ця концепція на сьогодні застосовується для гармонізації міжнародного права у сфері інтелектуальної власності в усіх країнах. Згідно із FTI, яка фактично не знаходить зараз практичного використання, пріоритет на отримання патенту має особа, яка перша створила винахід.
З-поміж інших цікавих прикладів із практики Марія Ортинська навела такий. Американська компанія Сomcast та австралійська IO Research були затятими конкурентами на ринку комунікацій. Щоб мати перевагу на ринку, IO вирішила отримати патент на свою останню технологію в США за допомогою процедури PCT. Сomcast подала позов з метою скасувати патент, виданий у 1995 році, вказуючи на те, що IO не мала права пріоритету за PCT, оскільки ця технологія була опублікована більш ніж рік тому і не була новою. Федеральний окружний суд США визначив, що вимога застосування пріоритету повинна ґрунтуватися на даті подання заявки в США, та задовольнив цей позов. У 2005 році Апеляційний суд Федерального округу (CAFC) скасував це рішення, оголосивши, що дата міжнародного подання заявки на РСТ (1993 рік) також є датою подання заявки США на відповідний винахід на національному етапі, в результаті чого немає підстав скасовувати патент.
За словами лектора, процедура патентування в США дещо відрізняється від системи патентування в інших країнах. Так, однією з головних відмінностей є можливість подання попередньої заявки (provisional application) на отримання патенту на винахід. Так, особа подає попередню заявку і отримує один рік, щоб подати основну заявку (non-provisional application). Якщо особа цього не зробить, її попередня заявка навіть не розглядатиметься.
Марія Ортинська наголосила на тому, що винахід може бути створений у співавторстві. Це означає, що, якщо у створенні винаходу брали участь декілька фізичних осіб, які вклали в нього свою творчу працю, то всі вони вважаються його авторами, а автори (співавтори) винаходів, патенти на які були отримані роботодавцем, мають право на винагороду за його використання.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик