Роль суду у процедурі банкрутства — тема лекції Володимира Поліщука

Про повноваження суду на початкових стадіях провадження у справі про банкрутство і підстави для відкриття та відмови у відкритті справи розповів слухачам Legal High School Володимир Поліщук, суддя господарського суду. Продовжуючи тему, розпочату під час першої лекції, він зазначив, що наразі Кодекс України з процедур банкрутства не підписаний Президентом, відтак, суди послуговуються чинним Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Володимир Поліщук нагадав слухачам, що справи про банкрутство підвідомчі господарським судам і розглядаються ними за місцезнаходженням боржника — юридичної особи або місцем проживання боржника — фізичної особи, а право на звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство мають боржник і кредитор.

Лектор відзначив, що справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати у разі, якщо вони не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку.

Лектор зазначив, що суд має право відмови у прийнятті заяви, якщо:

— провадження у справі про банкрутство боржника не допускається згідно із законом;

— стосовно боржника — юридичної особи або фізичної особи — підприємця вже порушено справу про банкрутство;

— юридичну особу — боржника припинено в установленому законодавством порядку;

— підприємницька діяльність фізичної особи — підприємця, яка є боржником, припинена в установленому законодавством порядку;

— до боржника заявлено вимоги, які не є безспірними;

— вимоги кредитора повністю забезпечені заставою майна боржника;

— господарським судом затверджено план санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство;

— з інших підстав, передбачених статтею 62 Господарського процесуального кодексу України.

Відкриття провадження у справі про банкрутство починається з перевірки обґрунтованості вимог заявника, а також з’ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство і здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться у порядку, передбаченому цим Законом.

Лектор наголосив на тому, що неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання.

У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, а також вирішує інші питання, пов’язані з розглядом справи.

У разі якщо справа порушується за заявою кредитора, господарський суд перевіряє обґрунтованість його вимог, їх безспірність, вжиття заходів щодо примусового стягнення за цими вимогами в порядку виконавчого провадження.

У разі звернення до господарського суду боржника із заявою про порушення справи про банкрутство у підготовчому засіданні з’ясовуються ознаки неплатоспроможності боржника або її загрози.

У разі якщо до господарського суду до дня підготовчого засідання надійшло кілька заяв і провадження справи про банкрутство порушене за однією з них, інші ухвалою господарського суду приєднуються до матеріалів справи і розглядаються одночасно.

Аналізуючи чинне законодавство з питань банкрутства та порівнюючи його норми з новелами Кодексу України з процедур банкрутства, лектор широко ілюстрував актуальні положення прикладами із судової практики.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик