Щоб убезпечитись від неприємних несподіванок, покупцю варто проводити детальний технічний, юридичний та податковий аудит — Микола Стеценко

Суттєві умови M&A, а також зобов’язання і гарантії сторін та відкладальні умови в M&A-угодах — такою була тема лекції Миколи Стеценка, керуючого партнера ЮФ AVELLUM. Він зазначив, що якщо йдеться про угоди M&A, то перш за все це придбання частки в компанії у вигляді інвестицій, коли існуючі акціонери залишаються в компанії, або викуп частки одного з учасників-акціонерів. Іноді відбувається обмін одних акцій на інші чи придбання акцій зі створенням спільного підприємства.

Лектор розповів про динаміку та послідовність кроків в укладанні M&A-угоди, починаючи з протоколу про наміри і закінчуючи розв’язанням спорів після укладення угоди.

Микола Стеценко зазначив, що договір купівлі-продажу включає всі суттєві положення угоди: сторони та предмет угоди, ціну і спосіб її обчислення, порядок розрахунків, відкладальні умови, гарантії, зобов’язання відшкодування, обмеження відповідальності продавця, процедуру завершення. Розрив між підписанням угоди і її завершенням виникає, якщо через певні обставини завершення не може відбутися на етапі підписання, але сторони бажають юридично закріпити домовленості. Перевагами такого стану лектор вважає виникнення юридичних обов’язків учасників угоди стосовно один одного, а недоліком — відсутність переходу права власності, до того ж покупець на цьому етапі може розірвати договір, сплативши штраф. При цьому виникає питання, чи повинен продавець повертати авансовий платіж, якщо покупець вирішив вийти з угоди до її завершення. Саме тому Микола Стеценко, наводячи приклади відкладальних умов, порадив слухачам Legal High School за наявності розриву між підписанням угоди і її завершенням враховувати не лише відкладальні умови, але й інші аспекти.

Аналізуючи роль юриста на цьому етапі угоди, лектор зазначив, що він має визначити, в чому полягає умова та хто відповідальний за її виконання, який строк виконання та які наслідки порушення строку, чи може одна сторона звільнити іншу від виконання та чи може договір бути розірваний, якщо умова не виконана, які наслідки розірвання угоди (збитки, штраф).

Щодо суті гарантій продавця, то лектор наголосив, що гарантія — це договірне положення у вигляді твердження продавця про себе та об’єкт придбання. Щоб убезпечитись від неприємних несподіванок, Микола Стеценко радить покупцю проводити детальний технічний, юридичний та податковий аудит. При цьому він зазначив, що до сфери гарантування входить таке: повноваження продавця, право власності на акції, дотримання корпоративного законодавства, фінансова звітність, активи, податки, основні договори, судові спори, фінансування і заборгованість, платоспроможність, регуляторні питання та ліцензування, трудові відносини тощо. Певною страховкою продавця від претензій щодо порушення гарантій є процедура розкриття, яка є його правом, але не обов’язком. За словами лектора, процедура розкриття вказує на винятки з гарантій, наданих покупцеві. Лист про розкриття є невід’ємною складовою договору, який укладається як окремий документ, а його стандартом є безумовна зрозумілість викладеної інформації.

Лектор також наголосив, що однією із суттєвих умов договору є обмеження відповідальності продавця, які він розділив на три групи: кількісні, строкові та обмеження за процедурою.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик