Слухачі дізналися про нюанси перетворення ПАТ на ПрАТ і ТОВ від Віталії Каргової, радника АО ADER HABER

Про перетворення ПАТ на ПрАТ і ТОВ слухачам Школи корпоративного права та M&A Legal High School розповіла Віталія Каргова, радник АО ADER HABER.
Лектор зазначила, що, за даними Держстату, на кінець 2016 року в Україні було зареєстровано 15 529 акціонерних товариств, при цьому кількість АТ зменшується порівняно з минулими роками. Варто зазначити, що більшість ПАТ були зі статусом «квазіпублічне».
На своєму шляху до інтеграції в європейську спільноту ми намагаємось імплементувати норми міжнародного права, тому й почали заохочувати за допомогою нових законів ПАТ змінювати організаційно-правову форму. За словами лектора, одним із основних нововведень є те, що у ПАТ члени наглядової ради переобираються щорічно, а у приватних — раз на три роки. Наглядова рада ПАТ та акціонерного товариства, у статутному капіталі якого понад 50% акцій (часток, паїв) належать державі, має включати щонайменше двох незалежних директорів.
Віталія Каргова наголосила: позитивним є те, що законодавець не зупинився і досі поступово вносить зміни до законодавства цієї сфери. Одним із таких є законопроект № 5592-д, який набув чинності 6 січня 2018 року. Саме в ньому було зазначено, що, враховуючи те, що не всі АТ встигли зробити перетворення, публічними емітентами вважатимуться лише ті, які станом на цю дату перебували в лістингу, а також ті, що заявили про свою публічність в установленому Комісією порядку. До всіх інших емітентів застосовуватимуться вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», які регулюють діяльність приватних акціонерних товариств.
Змінити власний бізнес з ПАТ можна двома способами: зміною типу з ПАТ на ПрАТ або реорганізацією в іншу організаційно-правову форму (наприклад, ТОВ). Зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням. Для такої зміни потрібно прийняти відповідне рішення на загальних зборах акціонерів (приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися), відповідні положення мають бути відображені в статуті, а також треба провести необхідні дії для забезпечення діяльності компанії нового типу (переоформити документи, виготовити печатку тощо).
Щодо перетворення АТ, Віталія Каргова зазначила, що АТ може бути перетворене лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив, і процедура дещо складніша, ніж у першому випадку. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників. Перетворення акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення акціонерного товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника.
Лектор переконана: з впровадженням нових механізмів (наприклад, договорів акціонерів) іноземні інвестори більше вкладатимуть у нашу вітчизняну економіку, що сприятиме розвитку України.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик