Сьогодні майно, отримане в порядку приватизації, законодавство прирівнює до майна, придбаного за договором дарування, — Мирослава Сорока, партнер LexArs

У рамках модуля «Сімейні відносини» у Legal High School партнер LexArs Мирослава Сорока прочитала лекцію на тему «Режим спільного майна подружжя: нове у судовій практиці». Зокрема, лектор звернула увагу на те, що згідно з сімейним законодавством України все майно, набуте подружжям у шлюбі, вважається спільним майном незалежно від того, що один із подружжя у зв’язку з навчанням, веденням домашнього господарства, доглядом за дитиною, хворобою або іншими обставинами не мав власного доходу і не вкладав кошти в придбання спільного майна.

За словами Мирослави Сороки, об’єктами права спільної власності подружжя можуть бути будь-які речі, крім тих, які виключені з цивільного обороту. Також до них відноситься заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані одним із подружжя і внесені до сімейного бюджету або внесені на його особистий рахунок у банківській (кредитній) установі. Якщо одним із подружжя укладено договір в інтересах сім’ї, то гроші, інше майно, в тому числі гонорар, виграш, які були одержані за цим договором, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Також лектор зазначила, що до об’єктів права спільної власності подружжя належать речі для професійних занять, які придбані за час шлюбу для одного з подружжя. Наприклад, музичні інструменти, обладнання для здійснення лікарської діяльності.

До об’єктів права спільної власності подружжя не належить майно, набуте одним із подружжя до шлюбу, придбане ним за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування чи за кошти, які належали особисто одному з подружжя.

Мирослава Сорока звернула особливу увагу на придбання майна в порядку приватизації. Зокрема, за її словами, сьогодні законодавство зараховує майно, отримане в порядку приватизації, до майна, отриманого безкоштовно, тобто прирівнює його до придбаного за договором дарування. При цьому необхідно враховувати, що в період з 2011-го по 2012 рік таке майно законодавець зараховував до спільної сумісної власності. «По-перше, необхідно враховувати час набуття права власності, а також звертати увагу на платність або безоплатність переходу права власності на майно, придбане в порядку приватизації», — підкреслила лектор.

Особистою приватною власністю одного з подружжя є речі індивідуального користування, в тому числі коштовності, незважаючи на те, що вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя, премії, нагороди, отримані за особисті заслуги, кошти, отримані як відшкодування за втрату (пошкодження) речі, що належить одному з подружжя, а також як і відшкодування завданої моральної шкоди, страхові суми за обов’язковим або добровільним особистим страхуванням. Крім того, за словами Мирослави Сороки, до об’єктів права спільної власності подружжя не належить майно, придбане за час їхнього окремого проживання у зв’язку з фактичним припиненням шлюбних відносин.

Також лектор розповіла про актуальну судову практику. Зокрема, про постанову Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 27 лютого 2019 року у справі №755/4757/16-ц, в якому суд зазначив, що розірвання шлюбу не тягне за собою зміну правового статусу майна подружжя, яке залишається спільною сумісною власністю.

За словами лектора, в постанові від 12 лютого 2020 року Касаційний цивільний суд поставив крапку в питаннях віднесення або невіднесення майна, придбаного в період шлюбу, до спільної сумісної власності подружжя. Так, у справі №725/1776/18 Верховний Суд відзначив, що висновок судів попередніх інстанцій про те, що сам по собі факт придбання спірного майна в період шлюбу не є безумовною підставою для віднесення такого майна до об’єктів спільної сумісної власності подружжя, є неправильним і суперечить нормам матеріального права, що нівелює режим спільного сумісного майна подружжя, закріплений законодавцем у ЦК України та СК України.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик