Сьогодні відмінностей корисної моделі від винаходу практично немає — адвокат Юлія Кольченко

Як одержати патентну охорону і на які саме об’єкти, а також про те, як продовжити строк дії патенту, слухачам Legal High School розповіла адвокат Юлія Кольченко.

Зокрема, за словами лектора, відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» правова охорона як винаходам може бути надана продукту (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини), процесу (способу), а також новому застосуванню відомого продукту чи процесу.

«В Україні об’єктом правової охорони корисної моделі можуть також бути продукт, процес (спосіб) і нове застосування», — відзначила пані Кольченко. При цьому дія патенту на винахід, виданого на спосіб одержання продукту, поширюється також і на продукт, безпосередньо отриманий цим способом.

У свою чергу, не можуть бути запатентовані сорти рослин і породи тварин, біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин і тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів, а також результати художнього конструювання і топографії мікросхем.

Обсяг правової охорони, що надається винаходу (корисній моделі), визначається формулою винаходу (корисної моделі). А тлумачення формули здійснюється в межах опису винаходу (корисної моделі).

Як зазначила лектор, в Україні застосовуються умови патентоспроможності щодо винаходу (у разі якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним) і щодо корисних моделей (проявляється новизна і промислова придатність). Строк дії патенту на винахід (з дати подачі заявки) — 20 років, а на корисну модель — 10 років.

«Винахід чи корисна модель є новими, якщо вони не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки на патент (дати пріоритету), а також зміст патентних заявок, поданих в Україні раніше», — наголосила Юлія Кольченко.

За словами лектора, патент на винахід видається за результатами проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, на корисну модель — за результатами проведення формальної експертизи заявки на корисну модель. Кваліфікаційна експертиза встановлює відповідність винаходу умовам патентоспроможності, а саме — новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності. Під час формальної експертизи встановлюється відповідність заявленого об’єкта переліку об’єктів, які можуть бути запатентовані, і відповідність патентної заявки вимогам її оформлення.

«В Україні останнім часом збільшилася кількість «патентних тролів». Це недобросовісні заявники, які отримують патенти на корисні моделі, які по суті не відповідають умовам патентоспроможності. Це відбувається завдяки легкості процедури проведення формальної експертизи на корисні моделі», — відзначила лектор.

Також, за словами пані Кольченко, для продовження загального строку патентної охорони можна комбінувати об’єкти, які отримують патентну охорону. Наприклад, спочатку отримати патент на речовину і спосіб її отримання, потім на комбінацію речовин або фармацевтичну композицію, а в подальшому на застосування цієї речовини або комбінації речовин за новим призначенням.

Для отримання патенту треба подати заявку (документи, необхідні для видачі патенту). Право на одержання патенту має винахідник, якщо інше не передбачено законом. При цьому необхідно пам’ятати, що право на отримання патенту на службовий винахід належить роботодавцю винахідника. Крім того, таке право мають відповідно правонаступник винахідника або роботодавця.

За дорученням заявника заявка може бути подана представником у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) або іншою довіреною особою. Заявка повинна містити: заяву про видачу патенту на винахід, опис винаходу, формулу винаходу, креслення та реферат. У заяві про видачу патенту необхідно вказати заявника, його адресу, а також винахідника. До заявки додається документ про сплату збору.

Що ж стосується продовження строку дії патенту, то згідно із Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» строк дії патенту на винахід, об’єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, використання якого потребує дозволу компетентного органу, може бути продовжений за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більш ніж на п’ять років. За подання клопотання сплачується збір.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик