Способи захисту права власності розглянула координатор судової практики CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Ольга Шенк

Починаючи розмову про захист власності, Ольга Шенк нагадала слухачам Lеgal High School норми Конституції України, які гарантують недоторканність прав власності, та положення Цивільного кодексу України, які деталізують цю норму, а також положення міжнародного права, що діють в Україні.

Як же захистити право власності, яке гарантує законодавство, у разі його нехтування? Лектор розповіла про основні способи захисту: віндикаційний позов, негаторний позов, позов про визнання права власності, а також про превентивні методи.

Віндикаційний позов — це право витребувати своє майно в іншої особи. Підставою для такого позову може бути заволодіння іншою особою майном у незаконний спосіб, без відповідної правової підстави. Право подати віндикаційний позов має власник майна або особа, яка не є власником, але в якої майно перебуває у володінні за законом або договором (наприклад, за договором оренди чи зберігання).

Відповідачем за віндикаційним позовом буде особа, яка заволоділа майном і в якої майно фактично знаходиться. Особа, якій майно передане в тимчасове користування (орендар), залучається як співвідповідач. Лектор підкреслила, що не є належним відповідачем особа, в незаконному володінні якої це майно перебувало, але в якої майно відсутнє на дату позову, хоча проти такої особи можна заявити позов про відшкодування завданих збитків.

Негаторний позов — це право вимагати усунення перешкод у здійсненні власником майна права користування та розпорядження своїм майном. При цьому негаторний і віндикаційний позов є взаємовиключними.

Право подати негаторний позов має власник майна або особа, яка має право володіння і користування (наприклад, орендар), у тому числі і проти власника. Ситуацією, за якої подається негаторний позов, може стати неправомірне створення перешкод у користуванні будівлею або ділянкою, а також виселення з житла чи іншого володіння.

Позов про визнання права власності може пред’явити власник майна, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати власником документа, що посвідчує його право власності. Лектор підкреслила, що цей вид позову може заявлятися і як окремий позов, і поєднуватися з віндикаційним або негаторним.

Стороною позову про визнання права власності може бути тільки власник, а відповідачем — особа, яка сумнівається в праві власності позивача, не визнає таке право або має власний майновий інтерес щодо майна.

Превентивні методи використовує власник, який має підстави припускати можливість порушення свого права власності іншою особою. У такому випадку він може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення дій, які можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню.

«Крім перерахованих вище способів, суд може захистити цивільне право або інтерес в інший спосіб, що встановлений договором або законом, чи самим судом у визначених законом випадках. Якщо закон або договір не визначають ефективного способу, суд відповідно до заявленої позовної вимоги може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону», — підкреслила Ольга Шенк.

Є ще й інші способи захисту, які не є методами захисту права власності, але можуть бути корисними для розв’язання практичних проблем. До таких способів лектор зарахувала позов про встановлення сервітуту, позов про виділення в натурі частки у майні, що перебуває у спільній частковій власності, позов про переведення прав і обов’язків покупця у разі порушення переважного права на купівлю частки в майні, а також позов про визнання незаконним правового акта, що порушує право власності.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик