Структурований бізнес — це захищений бізнес, підкреслив Максим Услистий

Нинішній тиждень у Lеgal High School присвячено проблематиці структурування бізнесу. Сьогоднішній модуль «Загальні принципи структурування бізнесу» відкрила лекція партнера МЮГ Eterna Law Максима Услистого, який розповів про оптимальні структури ведення бізнесу в Україні (у тому числі іноземними компаніями).

Структурування бізнесу — це розподіл здійснення господарської діяльності на кілька юридичних осіб: наприклад, одна юридична особа є тільки власником основних активів, інша — займається виробництвом, третя — веде роботу зі збуту та постачання тощо, пояснив лектор. Доцільність структурування бізнесу, як зазначалося, обумовлюється декількома причинами. По-перше, бізнес є бізнесом тільки тоді, коли його можна продати, отже, бізнес необхідно розглядати як товар. Структурованому бізнесу легше дати реальну оцінку і зрозуміти структуру всієї господарської діяльності. По-друге, за словами пана Услистого, «структурований бізнес — це захищений бізнес»: структурування бізнесу є чудовим захистом від рейдерських атак будь-яких видів і способом підвищення загального рівня безпеки бізнесу від зазіхань третіх осіб. Крім того, вести облік структурованого бізнесу значно легше і зручніше, ніж у змішаній компанії, яка є і власником активів, і виробником, і торговою компанією. Залучення додаткового інвестування (створення умов для простого входу і виходу інвестора), значна оптимізація оподаткування (непрофільні активи, роялті, відсотки, дивіденди), підвищення рівня корпоративного управління — все це також є мотивацією для структурування бізнесу.

Якою повинна бути структура? Лектор виділив такі критерії, яким має відповідати оптимальна цільова структура: прозорість і зрозумілість; правильний вибір юрисдикцій для реєстрації компаній групи (в тому числі холдингової компанії); збалансованість витрат; мінімальні податкові втрати при операційній діяльності, продажах, виплаті дивідендів, роялті тощо; розумні операційні витрати; ефективна стратегія подальшого виходу акціонерів. «Немає єдиної універсальної структури, яка відповідала б очікуванням в усіх ситуаціях. Структура залежить від бізнесу і цілей структурування/реструктуризації», — висловив переконання Максим Услистий. При цьому він розповів, що найбільш типовими є так звані трирівневі структури, де над українськими (операційними) компаніями знаходиться, наприклад, Кіпр, а над ним — класичний офшор на рівні партнерів. Але іноді така структура є неприйнятною, скажімо, коли холдингова компанія повинна бути зареєстрована в європейській юрисдикції (наприклад, у межах IPO).

Завершальний блок лекції спікер присвятив конкретним прикладам, схематично проілюструвавши типові моделі неструктурованого бізнесу і класичні варіанти структурованого.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик