Суддя Олеся Дупляк розповіла про особливості розгляду пов’язаних справ

Інтенсив «Новації в господарському процесі» Legal High School продовжує роботу. У рамках модуля «Колізії юрисдикції господарських судів» суддя Господарського суду м. Києва Олеся Дупляк розповіла про особливості розгляду пов’язаних справ.

Лектор звернула увагу на те, що до 15 грудня 2017 року Господарський процесуальний кодекс (ГПК) України в частині 1 статті 79 визначав, що обов’язком господарського суду є призупинення провадження в справі у разі неможливості розгляду цієї справи до вирішення пов’язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом. Тепер ця норма знаходиться в статті 227 ГПК України. Так, суд зобов’язаний призупинити провадження у разі об’єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства — до набуття чинності судовим рішенням в іншій справі; суд не може послатися на об’єктивну неможливість розгляду справи у випадках, коли зібрані докази дозволяють встановити і оцінити обставини (факти), що є предметом судового розгляду.

Ні судова практика, ні вчені поки не тлумачать, чому законодавець застосував саме словосполучення «об’єктивна неможливість», а не просто «неможливість» як це було у «старій» редакції кодифікованого акта. За словами лектора, хоча законодавець тепер і не вживає слова «зв’язаність», заявник у клопотанні повинен обґрунтовувати як неможливість розгляду цієї справи, так і пов’язаність з іншою справою.

Олеся Дупляк зазначила, що для вирішення питання про зупинення провадження у господарському суді у кожному випадку потрібно з’ясувати, по-перше, яким чином пов’язана справа, що розглядається господарським судом, зі справою, що розглядаються іншим судом. По-друге, чим обумовлена неможливість розгляду справи. Суддя підкреслила, що за новим законодавством клопотання про припинення провадження у справі можна подати тільки на стадії підготовчого провадження. «Якщо відповідне клопотання буде подане на стадії розгляду справи по суті, в його задоволенні буде відмовлено з формальних підстав», — наголосила спікер.

Зв’язаність справ, за словами судді, полягає у тому, що рішення іншого суду, що розглядає справу, встановлює обставини, що впливають на збір і оцінку доказів у цій справі, зокрема факти, що мають преюдиціальне значення. Ці обставини повинні бути такими, які мають значення для цієї справи. Також пані Дупляк відзначила, що преюдиціальне значення процесуальним законом надається саме обставинам, встановленим судовим рішенням (у тому числі, в його мотивувальній частині), а не правову оцінку таких обставин, здійснених іншим судом.

Також лектор підкреслила, що неможливість розгляду цієї справи до вирішення справи іншим судом полягає в тому, що обставини, які розглядаються іншим судом, не можуть бути встановлені господарським судом самостійно у цій справі внаслідок: непідвідомчості/непідсудності; обмеженості предметом позову; одночасності розгляду двох пов’язаних між собою справ різними судами тощо.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик