Судовий контроль за процедурою банкрутства — тема лекції Мальвіни Данилової

Про судовий контроль за діяльністю комітету кредиторів та арбітражним керуючим і спонукання судом сторін до пошуку компромісу розповіла слухачам Legal High School Мальвіна Данилова, суддя Господарського суду міста Києва.

Вона нагадала, що відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» сторони у справі про банкрутство — це кредитори (представник комітету кредиторів) та боржник (банкрут). Сторони є головними дійовими та процесуальними особами, між якими виникають горизонтальні відносини. Тільки вони можуть ініціювати питання про банкрутство, а також вирішити питання про його припинення.

Нарівні зі сторонами у справі про банкрутство беруть участь й інші учасники — це арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна боржника (орган, уповноважений управляти майном), а також у випадках, передбачених законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство: Фонд державного майна України, державний орган з питань банкрутства, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника.

Як зазначила пані Данилова, особливим учасником у процедурі банкрутства є арбітражний керуючий. Через нього здійснюється зв’язок між сторонами, господарським судом та іншими учасниками у справі про банкрутство. Повноваження арбітражного керуючого в процедурі банкрутства дуже широкі. Серед його головних прав і обов’язків на різних стадіях процесу є скликання зборів і комітету кредиторів; здійснення заходів щодо захисту майна боржника; виявлення кредиторів і дебіторів боржника; розгляд вимог кредиторів, заявлених до боржника; формування та ведення реєстру кредиторів; аналіз фінансової, господарської та інвестиційної діяльності боржника, його становище на ринках; розробка плану санації боржника, мирової угоди між боржником і кредиторами; ліквідація боржника, визнаного банкрутом; інші функції, передбачені законодавством.

Лектор підкреслила, що контроль за діями арбітражних керуючих здійснюють комітет кредиторів, суд, державний орган з питань банкрутства. Розпорядник майна зобов’язаний надавати суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, відомості про фінансове становище боржника, пропозиції щодо можливості відновлення його платоспроможності. Він також зобов’язаний надавати державному органу з питань банкрутства відомості, необхідні для ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено справу про банкрутство.

Мальвіна Данилова вважає, що у справах про банкрутство має бути передбачене досудове врегулювання, яке стане можливим після прийняття Закону «Про медіацію».

Для слухачів Legal High School лектор проаналізувала судову практику Верховного Суду у справах про банкрутство, які були розглянуті за останній період. Також вона зазначила, що в своїй практиці у справах про банкрутство Верховний Суд використовує практику Європейського суду з прав людини.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик