Тему галузевих вимог до структури бізнесу на прикладі банків розкрила спікер LHS Оксана Параскева

Галузеві вимоги до структури бізнесу на прикладі банків слухачам Школи корпоративного права та M&A Legal High School https://lhs.net.ua/ пояснила Оксана Параскева, проектний менеджер зовнішнього офісу підтримки реформ у фінансовому секторі.

Лектор звернула увагу на те, що на початку 2014 року в Україні було зареєстровано 180 банків, а станом на 1 січня поточного року — їх всього 82, що свідчить про стискання системи у 2,2 разу. Це певним чином позначилось і на системах управління. Багато суттєвих змін було внесено саме законом №2230.

Особливості корпоративного управління банку, за словами пані Параскеви, полягають у тому, що останній встановлює цілі й стратегію їх досягнення, у тому числі створення акціонерної вартості, здійснює операційну діяльність і визначає процедури бізнес-процесів, враховує інтереси всіх груп стейкхолдерів (співробітників, клієнтів, громадськості, регулятора, держави) та здійснює корпоративні дії відповідно до правил забезпечення надійності та сталого розвитку і регуляторних вимог.

Для підвищення ефективності операційної діяльності банків лектор радить використовувати такі інструменти корпоративного управління: регламентація ролей і обов’язків органів управління та контролю банку в корпоративних документах (статут, внутрішні положення, кодекси та стандарти), процедури «запобігання конфлікту інтересів», процедури взаємодії із зацікавленими сторонами (у тому числі антикорупційні процедури), забезпечення принципу «відкритості і прозорості» як цільового базису інформполітики тощо. Серед них Оксана Параскева відзначила процедури банківського контролю практики корпоративного управління у корпоративних позичальників, зазначивши, що цей інструмент може надати особі можливість контролювати бізнес свого позичальника без додаткових зусиль, але банк або банківська група повинні мати відповідні ресурси для цього. Це дає змогу контролювати реальні грошові потоки.

Слухачі дізналися про зміни, внесені законом №2230, про ті нововведення, які ще чекають на імплементацію, а також про організаційну структуру управління ризиками банку. Лектор відзначила, що розробка корпоративної структури бізнесу — це дієвий інструмент юридичного налаштування або перетворення управлінських процесів.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик