У 98% структурування бізнесу поліпшує стан справ у компанії — Світлана Ренькас

Особливості захисту прав кінцевого бенефіціара, який володіє корпоративними правами опосередковано, роз’яснила слухачам Legal High School Світлана Ренькас, керівник юридичного департаменту (резиденти) Arricano Real Estate Plc.

Лектор підкреслила, що захист прав власників корпоративних прав є важливим елементом системи корпоративного управління і безпосередньо впливає на ефективність функціонування корпорації в цілому. Даючи визначення бенефіціара, вона відзначила, що це поняття в українському законодавстві визначене Законом «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Також визначення поняття бенефіціарного власника (контролера) міститься у Законі «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».

За словами Світлани Ренькас, типами володіння бенефіціарною власністю є пряме володіння (безпосередній вплив на управління або господарську діяльність) та опосередковане володіння (вплив на управління або на господарську діяльність юридичної особи через третіх осіб).

Лектор на прикладі своєї компанії навела розгалужену схему опосередкованого володіння корпоративною власністю та наголосила, що для управління такою розгалуженою власністю вона має бути структурована. На її переконання, у 98% структурування бізнесу поліпшує стан справ у компанії. Підтвердила цю тезу лектор прикладами структурування власності, якої набувала її компанія, та корпоративних конфліктів, що можуть виникати у ході таких процесів.

Пані Ренькас описала структуру управління в публічній компанії та особливості виходу на публічне розміщення акцій на біржах. Вона навела вичерпний перелік процедур, які діють у публічній компанії, зазначивши, що в цьому відношенні процедурні моменти мало чим відрізняються від тих, що діють на державній службі в міністерствах та відомствах. При цьому особливу увагу вона приділила політикам і процедурам, покликаним запобігти корупційним проявам.

Говорячи про захист прав кінцевого бенефіціара, який володіє корпоративними правами опосередковано, особливо за умови розгалуженості структури компанії, лектор порадила слухачам Legal High School запобігати консолідації правомочностей щодо управління компанією в одних руках, запровадити чіткі процедури (в тому числі закупівлі товарів і послуг), створити виконавчий орган з чіткими повноваженнями та підпорядкуванням, а також органи контролю (ревізії, аудиту).

На думку Світлани Ренькас, уніфікація процедур, чітке окреслення повноважень і їх розпорошення на органи та керівників (у формі контракту), формалізація відносин бенефіціар — виконавчий орган, страхування ризиків від негативних наслідків ухвалених рішень виконавчим органом стануть запорукою успіху кінцевого бенефіціара у справі захисту своїх майнових інтересів.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик