У господарському договорі застереження щодо виключення або обмеження відповідальності виробника чи продавця продукції є неприпустимими — Андрій Ілюк та Іван Білько

Про господарську відповідальність за невиконання зобов’язань, а також про розрахунок збитків та шкоди розповіли Андрій Ілюк, радник TEFFI Law Firm, та Іван Білько, молодший юрист TEFFI Law Firm.

Відповідно до Господарського кодексу України, суб’єкти господарювання несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій. Метою притягнення до відповідальності є захист прав і законних інтересів громадян, організацій та держави, відшкодування збитків учасникам господарських відносин, завданих унаслідок правопорушення, та забезпечення правопорядку у сфері господарювання.

Говорячи про принципи відповідальності, лектори відзначили, що потерпіла сторона має право на відшкодування збитків незалежно від того, чи є застереження про це в договорі, а також передбачена законом відповідальність виробника (продавця) за недоброякісність продукції застосовується незалежно від того, чи є в договорі застереження про це.

При цьому сплата штрафних санкцій за порушення зобов’язання та відшкодування збитків не звільняють правопорушника без згоди другої сторони від виконання прийнятих зобов’язань у натурі, до того ж у господарському договорі неприпустимими є застереження щодо виключення або обмеження відповідальності виробника (продавця) продукції.

Лектори зазначили, що у ГК України закріплено лише чотири форми господарсько-правової відповідальності (санкцій), зокрема, відшкодування збитків, штрафні санкції, оперативно-господарські санкції та адміністративно-господарські санкції.

Аналізуючи такий від відповідальності, як штрафні санкції, лектори відзначили, що це визначена законом або договором грошова сума, яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним господарських зобов’язань. Їх перевагами є швидкість (скорочений строк позовної давності — шість місяців) та зручність застосування (застосовується незалежно від наявності збитків), а недоліком — обмежена сфера застосування — лише договірні відносини.

Такий вид відповідальності, як відшкодування збитків, полягає у відновленні майнового стану учасника господарських правовідносин за рахунок іншого суб’єкта — правопорушника. Перевагою тут є універсальність (застосовується і в горизонтальних, і у вертикальних відносинах, договірних та позадоговірних), а також те, що вона передбачається законом (не потребує спеціального зазначення у договорі). Недоліком відшкодування збитків лектори назвали складність для застосування.

Аналізуючи відмінність між поняттями «збитки» та «шкода», лектори наголосили на тому, що під шкодою маються на увазі втрати, яких зазнала потерпіла сторона у формі знищення або пошкодження майна внаслідок протиправної поведінки іншої особи. Натомість збитки — це грошова оцінка (еквівалент) заподіяної матеріальної шкоди.

Щодо визначення розміру збитків, лектори підкреслили, що при добровільному задоволенні вимоги боржником враховуються ціни, які були за місцем виконання зобов’язання на день задоволення вимоги сторони, яка зазнала цих збитків. Якщо ж вимогу не задоволено в добровільному порядку, то на день подання до суду відповідного позову про стягнення збитків. Крім того, суд може задовольнити вимогу про відшкодування збитків, беручи до уваги ціни на день винесення рішення суду.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик