У разі дострокового розірвання договору оренди припинення дії настає з моменту одержання наймачем повідомлення наймодавця про відмову від договору — Мирослав Гнидка

Про спори, пов’язані з орендою та лізингом, розповів слухачам Legal High School Мирослав Гнидка, керівник юридичного департаменту групи компаній Merx, адвокат. Говорячи про особливості укладення попереднього договору, який широко застосовується забудовниками житлової нерухомості, лектор зазначив, що припинення зобов’язання за ним унеможливлює спонукання до укладення основного договору як правової підстави для виникнення у набувача права власності на майно. Зокрема, такого висновку дійшов Верховний Суд України у постанові від 2 вересня 2015 року №6-226цс14. Згідно з вимогами частини 3 статті 635 Цивільного кодексу України, якщо основний договір не укладений впродовж строку, встановленого попереднім договором, то не лише припиняється зобов’язання, встановлене попереднім договором, але й інша сторона може претендувати на відшкодування збитків. При цьому, зазначив лектор, попередній договір має укладатися в тій же формі і так само посвідчуватися, як і основний договір.

Визначення строку дії договору оренди, за словами Мирослава Гнидки, починається з моменту реєстрації договору або з моменту реєстрації права, або з моменту укладення договору та його підписання, хоча можливий варіант — з моменту передачі земельної ділянки. Лектор особливо наголосив на тому, що передумовою успішної дії договору є його ретельна підготовка, а у разі переукладення договору — наявність попереднього листування з орендодавцем з пропозиціями продовження дії договору. Верховний Суд вважає, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору та з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції.

У разі закінчення дії договору найму, якщо наймач не має наміру його продовжувати, повернення наймачем предмета договору найму оформляється відповідним документом, який підписується сторонами договору, і з цього моменту дія договору припиняється. Якщо наймач не виконує обов’язок щодо повернення речі, наймодавець має право вимагати від наймача сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення. У разі дострокового розірвання договору оренди, припинення дії настає з моменту одержання наймачем повідомлення наймодавця про відмову від договору. При цьому підставою для припинення договору оренди може бути несплата орендних платежів за користування орендованим майном. Крім того, дія договору може бути припинена в односторонньому порядку орендодавцем за умови попередження (письмового повідомлення листом) за 180 календарних днів.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик