У відносинах продавець — споживач останній завжди вважається менш захищеною стороною, і це визначає судову практику у таких справах сьогодні

Несправедливі умови договорів і судова практика з питань захисту прав споживачів стали предметом лекції Ірини Дячук, заступника директора юридичного департаменту Fozzy Group.

Як зазначила лектор, питання несправедливих умов договорів є досить дискусійним, оскільки багато умов сторонами оцінюються по-різному. Але навіть якщо у спорах про захист прав споживачів суди не визнають спірні умови несправедливими, водночас вони часто стають на захист прав споживачів, виходячи, швидше, з духу законодавства про захист прав споживачів та цього інституту в розумінні норм міжнародного права в цій сфері. Хоча, втім, у судовій практиці частіше зустрічаються спори про визнання договорів недійсними, ніж про внесення змін до договору у зв’язку з несправедливістю окремих умов.

Також пані Дячук звернула увагу на те, що судова практика загальних судів відображає позицію Конституційного Суду України, що споживач завжди є більш вразливою, слабкою стороною в договірних відносинах з постачальником товарів і/або послуг, а тому потребує більшого захисту. Саме цей постулат сьогодні є визначальним у питаннях аналізу умов договорів.

У той же час треба розуміти, що при укладанні договорів (як письмових, так і шляхом вчинення конклюдентних дій) у споживача виникають певні позитивні зобов’язання, порушення виконання яких може виключати відповідальність продавця. Однак лектор звернула увагу на те, що суди все одно можуть приймати рішення на користь споживачів, виходячи із сукупності обставин. Як приклад пані Дячук навела ситуацію, коли споживач оформив замовлення на якусь продукцію, однак не з’явився своєчасно для її отримання, у зв’язку з чим вичерпався термін придатності такої продукції.

Окремо Ірина Дячук на прикладі конкретних справ проаналізувала питання несправедливості умов кредитних договорів і договорів фінансового лізингу в частині застосування судами статті 18 Закону України «Про захист прав споживачів». Також вона звернула увагу на те, що у 2018 році такі спори набирають популярності, тому практика може ще змінюватися і формуватися за точковими аспектами.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик