Український і закордонний досвід дострокового припинення охорони ТМ представила Олена Тищенко

Український і закордонний досвід дострокового припинення охорони ТМ представила Олена Тищенко, керівник Бюро захисту інтелектуальної власності Global Spirits.

На початку лекції спікер зазначила, що однією з підстав дострокового припинення прав на ТМ є її невикористання протягом певного строку.

Основними умовами дострокового припинення прав на ТМ у зв’язку з її невикористанням є: наявність порушеного, невизнаного або оспорюваного права чи законного інтересу заявника або позивача, а також закінчення на момент подачі заяви або позову строку, протягом якого ТМ не використовувалася повністю, щодо певних товарів, зазначених у свідоцтві, або у разі відсутності поважних причин невикористання ТМ.

Так, відповідно до українського законодавства, дострокове припинення прав на ТМ відбувається у тому разі, якщо знак не використовується повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом п’яти років з моменту публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації. Що стосується особливостей законодавства Республіки Білорусь, то правова охорона товарного знака може бути припинена достроково щодо всіх або частини товарів, для індивідуалізації яких товарний знак зареєстрований, унаслідок невикористання товарного знака без поважних причин безперервно протягом будь-яких трьох років після його реєстрації. Відповідно до законодавства Китаю, якщо зареєстрована торгова марка не використовується протягом трьох років поспіль без обґрунтованої причини, будь-яка організація або особа можуть звернутися до Офісу з питань торгових марок для скасування реєстрації торгової марки. В Естонії зацікавлена сторона може подати позов проти власника товарного знака, стверджуючи, що його виключне право анульоване у разі, якщо зареєстрована торгова марка не була використана протягом п’яти років без поважної причини з моменту реєстрації.

Пані Тищенко розповіла слухачам про судову практику і про те, яким чином оскаржувати кожну з вищевказаних умов дострокового припинення прав на ТМ у зв’язку з невикористанням.

Крім зазначених підстав, дострокове припинення прав на ТМ в Україні може відбутися за рішенням суду у зв’язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після моменту подачі заявки. Як приклад сказаного спікер згадала постанову ВГСУ від 13 вересня 2016 року у справі №910/28726/14, справу за позовом ТОВ «Сандора» до Державної служби інтелектуальної власності України, ПрАТ «Алеф-Віналь».

На завершення лекції спікер розповіла про заходи забезпечення позову у справах дострокового припинення прав на ТМ і зазначила, що тенденцій застосування судами України інституту «зустрічного виконання» практично немає, а у разі застосування суди встановлюють розмір зустрічного забезпечення позову на рівні 100 або 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик