В адміністративних справах доводити правомірність свого рішення повинен суб’єкт владних повноважень — Роман Загрія

Тему новацій в адміністративному процесі продовжив керуючий партнер ЮК «Право Гарант», керівник практики податкового права Роман Загрія. Під час лекції він розповів слухачам освітньої платформи Lеgal High School про тактику подання доказів і підготовче провадження.

Лектор нагадав, що доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

При цьому докази повинні бути належними, достовірними, допустимими та достатніми. Лектор зазначив, що питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Докази бувають письмовими і речовими. Нововведенням КАС України є те, що учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу.

Новацією КАС України є введення електронних доказів, якими вважається інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, які мають значення для справи. Зокрема, це електронні документи, веб-сайти (сторінки), текстові, графічні, голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі.

Також доказом є показаннями свідка і висновок експерта. Новація КАС України — можливість проведення експертизи на замовлення учасників справи. У висновку експерта зазначається, що він підготовлений для подання до суду і що експерт попереджений про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. При цьому суд не приймає до розгляду докази, які не представлені у встановлений законом строк; не представлені у встановлений судом строк; копії доказів, не направлені/надані іншим учасникам справи.

«В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача», — підкреслив Роман Загрія.

Ще одним нововведенням КАС України стала теза, згідно з якою суб’єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин.

Лектор вичерпно визначив усі завдання підготовчого провадження і окреслив коло питань, які вирішує суд у підготовчому засіданні. Говорячи про результати підготовчого засідання суду, пан Загрія зазначив, що суд виносить ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду, припинення провадження у справі або закриття підготовчого провадження і призначення справи до судового розгляду по суті.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик