«В IP-спорах виграш має різні форми» — Анастасія Синиця про переваги інституту медіації

Сьогоднішні заняття в Lеgal High School завершила лекція патентного повіреного ЮФ Evris Анастасії Синиці, яка розповіла про переваги такого виду альтернативного вирішення спорів, як медіація, у справах щодо комерційної таємниці.

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, нагадує лектор, виділяючи три характерні особливості цього поняття. Перша — комерційна таємниця не є загальновідомою і легкодоступною за межами організації. Друга — вона має комерційну цінність (цінність виникає саме з факту, що інформація не є загальновідомою). Третя — є предметом адекватних заходів щодо збереження її секретності.

Говорячи про способи захисту комерційної таємниці, Анастасія Синиця підкреслює: угоди про нерозголошення інформації (NDA) не завжди дієві, а українська судова практика в цій частині тільки формується. Альтернативним і досить ефективним у цьому разі може стати механізм медіації — несудової процедури врегулювання конфлікту шляхом переговорів сторін за допомогою нейтрального посередника — медіатора. Цей інститут уже став досить популярним в інших державах. Наприклад, у США, де серед усіх альтернативних способів вирішення спорів пальма першості належить саме медіації: 70% конфліктів врегульовуються за допомогою такого механізму.

За словами лектора, медіація є привабливим альтернативним варіантом вирішення спорів, коли для однієї або всіх сторін важливо: зменшити грошові та часові витрати, контролювати процес врегулювання конфлікту, забезпечити конфіденційність предмета і нюансів спору, а також зберегти ділові відносини з опонентом і розвивати їх надалі. «У IP-спорах «виграш» може мати різні форми. Чи можна вважати виграшним рішення, яке зменшує ризики, економить судові витрати, відповідає вашим бізнес-завданням і фінансовим цілям, потенційно може допомогти знайти бізнес-партнера, а не конкурента, дає можливість уникнути ситуації, коли долю вашого бізнесу вирішуєте не ви. Якщо так, то медіація допоможе досягти такого рішення» — резюмує Анастасія Синиця.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик