Василь Андрусяк розповів про підходи суддів до розгляду справ, в яких доводиться реальність правочину

Керівник практики податкового права ЮК MORIS GROUP Василь Андрусяк представив слухачам LHS лекцію про підходи суддів до розгляду справ, в яких доводиться реальність правочину.

Судова практика вирішення податкових спорів виходить із презумпції добросовісності платника, тобто з презумпції економічної виправданості дій платника податків, які мають на меті отримати податкову вигоду і достовірність відомостей у бухгалтерській та податковій звітності платника.

При цьому, за словами лектора, податковий орган може довести, що отримана податкова вигода є необґрунтованою.

Доктрину ділової мети вперше було застосовано у справі «Gregory v. Helvering». Верховний суд США постановив, що будь-який правочин, який здійснюється з урахуванням податкових мотивів, повинен мати ділову мету.

Пан Андрусяк відзначив, що доктрина ділової мети застосовується у рамках доктрини економічної сутності, суть якої полягає в тому, що суд має право відмовити платнику в наданні податкової вигоди, якщо операція, що здійснюється, не спричиняє інші зміни економічного стану платника податків (окрім як зниження податкового навантаження). Доктрина знайшла своє відображення і в судовій практиці Європейського суду (справа «Halifax v. Commissioners», Case C-255/02 («Halifax»).

Як правило, і вітчизняні суди, і суди інших країн виходять з презумпції сумлінності платника податків, але звертають увагу на необхідність встановлення всіх обставин господарської діяльності.

Доповідач розповів про підстави визнання господарських операцій «нереальними». Такими підставами є порушення контрагентом вимог податкового законодавства (несвоєчасне подання податкової звітності, несплата податків); негативна податкова інформація про контрагента платника податків (відсутність матеріально-технічної бази, персоналу); недоліки первинної документації, відсутність ділової мети господарських операцій, а також відсутність підтвердження реальної поставки товарів або послуг.

Пан Андрусяк навів приклади типових справ у сфері реклами і маркетингових послуг, будівництва, реалізації пального, в яких необхідно доводити реальність господарських операцій.

Лектор розповів про наслідки порушення постачальником податкового законодавства. За його словами, таке порушення може бути підставою для позбавлення іншого платника податків — покупця — права на отримання податкової вигоди у вигляді збільшення суми витрат або податкового кредиту тільки у разі встановлення факту їхніх спільних дій щодо незаконної мінімізації податкових зобов’язань (постанова Верховного Суду від 13 червня 2018 року у справі №804/7163/13-а).

Підбиваючи підсумки, Василь Андрусяк зазначив, що категорія спорів з нереальності правочинів займає перше місце в країні, тому доцільно використовувати судову практику, надавати суду більше інформації і деталізувати її. Якщо суд буде впевнений у реальності операцій, позитивне рішення не змусить на себе чекати.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик