«Важливо не тільки скласти список положень комплаєнс-протоколу, а й донести до кожного співробітника, чому важливо їх виконувати і як це потрібно робити» — керуючий партнер GRACERS Сергій Лисенко

Сьогодні одним із найважливіших заходів для управління ризиками фінансово-господарської діяльності є впровадження на підприємстві комплаєнс-протоколу. Що дозволить уникнути або зменшити антикорупційні ризики, а також порушень інших законодавчих та етичних норм, встановлених на підприємстві, — на цьому закцентував увагу слухачів Legal High School керуючий партнер GRACERS Сергій Лисенко у рамках лекції, присвяченої типовому комплаєнс-протоколу для підприємця в Україні.

Так, лектор нагадав, що перше правове регулювання комплаєнса було здійснено в США, наразі ж його введено в законодавство всіх провідних країн світу. В Україні термін «комплаєнс» передбачений лише в Законі «Про боротьбу з корупцією».

«З урахуванням того, що сьогодні стрімко змінюється антикорупційне законодавство і відбуваються дієві євроінтеграційні процеси, підприємці повинні застосовувати програму управління комплаєнс-протоколами з урахуванням максимально великої кількості критеріїв визначення ризиків, типи клієнтів, постачальників, обсягів фінансових операцій, перелік послуг, що надаються», — відзначив Сергій Лисенко.

За його словами, згідно зі статтею 62 Закону України «Про запобігання корупції» антикорупційні програми мають бути передбачені в юридичних особіх з державною або комунальною часткою у власності більш ніж 50%, якщо в їхньому штаті працює понад 50 працівників і річний дохід становить 70 млн грн, а також у компаніях, які беруть участь у процедурах державних закупівель на суми 20 і більше млн грн.

Сергій Лисенко розповів, що повинна включати програма застосування комплаєнс-протоколу. Зокрема, це:

— призначення особи, відповідальної за впровадження комплаєнс-протоколу (введення відповідної посади на підприємстві або регулярне залучення зовнішніх фахівців);

— методика оцінки ризиків, яка повинна містити: порядок класифікації клієнтів, постачальників і критерії (показники) для визначення рівня їх ризику з урахуванням характеру здійснюваних фінансово-господарських операцій та їх регулярності; вхідні дані та інформаційні джерела для проведення оцінки ризиків; алгоритм (модель) проведення оцінки ризиків; шкалу визначення рівня ризику;

— порядок визначення та здійснення оцінки ризику, його переоцінки, моніторингу ризиків клієнтів і постачальників, який передбачає збір та отримання максимальної кількості інформації з усіх можливих джерел;

— впровадження заходів для попередження, обмеження або зниження до прийнятного рівня виявлених ризиків. Впровадження системи контролю за виконанням комплаєнс-протоколу працівниками підприємства, а також максимально можлива його імплементація в договірних відносинах підприємства з постачальниками і клієнтами;

— здійснення періодичного навчання працівників з метою вдосконалення механізму реалізації комплаєнс-протоколу;

— установка системи швидкого реагування при виявленні ризиків. Необхідно розробити схеми оповіщення працівниками підприємства за результатами виявлення можливих ризиків для оперативного зживання заходів з мінімізації ризиків;

— розробити постійну система контролю керівництвом підприємства за результатами впровадження комплаєнс-протоколу. Фактично це програма аналізу та моніторингу звітів, складених копмплаєнс-офіцерами, і застосування інноваційних змін при впровадженні з метою постійної модернізації.

«На сьогодні фактично відповідальність і контроль за дотриманням законодавства, дисципліни, етики та внутрішніх порядків працівниками лежить на плечах керівництва підприємства. І якщо останні не мають впевненості у тому, що запропонована ними політика виконується співробітниками, то це свідчить про неякісну систему внутрішнього контролю і роботи зі співробітниками. Така ситуація може виникнути, коли запропоновані правила не відповідають реальному стану справ і процедурі. Також важливо переконатися в тому, що керівник не переборщив з мірою покарання і в таких випадках працівники не приховуватимуть своїх помилок і шукати обхідних шляхів, щоб не визнавати своєї провини», — наголосив Сергій Лисенко.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик